Vår Politik 15 Juni, 2018

Gruv- och stålpolitik

Av: Unionen Opinion

Stål finns överallt i vår vardag. Gruvbranschen har en viktig roll i det moderna samhället. I Unionens politik finns lösningar och förslag för att stål- och gruvbranschen ska fortsatt vara konkurrenskraftig och hållbar. Stål- och gruvindustrin är central för Sveriges ekonomi. Stora exportvolymer och viktiga arbetsgivare i bruksorter över hela landet. Viktiga områden för branschen är:

  • Tillförlitlig infrastruktur
  • Trygg energiförsörjning till konkurrenskraftiga priser
  • En klimatpolitik som premierar miljöinvesteringar
  • Frihandel med jämlika villkor
  • Säkerställd kompetensförsörjning
  • Hållbart arbetsliv
  • Forskning och utveckling
  • Tydliga processer för tillståndshantering
  • Förutsättningar för investeringar i Sverige

LÄNK https://unionenopinion.se/nyheter/unionens-politik-stal-och-gruvbranschen/

Comments are closed.