Vår Politik 14 Juni, 2018

Forskning

Av: Unionen Opinion

Unionen driver frågan om forskning och utbildning både på egen hand och tillsammans med andra organisationer. Bland annat genom en forskningsöversikt ”Utbildningssamverkan – för jobb, innovation och företagande” och genom olika expertseminarier där vi samlar tillexempel högskolesektorn, myndigheter och politiker. Frågan om forskning och utbildning har rört sig framåt. Unionen hoppas snart se politiska beslut som stärker förutsättningarna för utbildningssamverkan.

  • Satsa på utbildningssamverkan mellan högskola och arbetsliv
  • Ge Universitetskanslerämbetet (UKÄ) i uppdrag att ta fram jämförbar information om högskoleutbildningar
  • Stärk yrkesverksammas studiefinansiering
  • Ge högskolan ett tydligt uppdrag att bidra till yrkesverksammas återkommande utbildning och omställning, och modernisera resurstilldelningssystemet
  • Ge högskolorna resurser för validering av yrkesverksammas reella kompetens

https://unionenopinion.se/blogg/regeringen-kallar-parterna-till-samtal-om-utbildning-men-allt-detta-kan-ju-goras-redan-nu/

 

Comments are closed.