Vår Politik 15 Juni, 2018

Företagshälsovård

Av: Unionen Opinion

Ingen arbetsplats har möjlighet att ha all den kompetens som behövs för att kunna ta hand om alla arbetsmiljöfrågor som kan uppkomma. Företagshälsovården ska vara en oberoende expertresurs för både det förebyggande arbetsmiljöarbetet, vid arbetsanpassning och vid rehabilitering. Det är företagets förebyggande systematiska arbetsmiljöarbete som ska stå i fokus. Där företagshälsovården används förebyggande är den psykosociala arbetsmiljön också mycket bättre.

  • Fler än idag måste omfattas av företagshälsovård. Regeringen bör tillsätta en utredning för att se över hur företagshälsovården ska finansieras så att fler får tillgång till den.
  • Facklig samverkan vid upphandling av företagshälsovård stärker företagshälsovårdens roll som oberoende.

https://www.unionen.se/sites/default/files/files/arbetsmiljobarometern_2017_0.pdf

Comments are closed.