Vår Politik 15 Juni, 2018

Föräldravänligt arbetsliv

Av: Unionen Opinion

När arbetslivet ännu inte är fullt ut föräldravänligt hamnar många kvinnor på efterkälken, både i löne- och karriärutveckling. Unionen verkar därför både för en attitydförändring i arbetslivet gällande graviditet och föräldraskap och ett jämnare uttag av föräldraledigheten och ansvarstagande för barn mellan kvinnor och män.

  • Unionen vill att arbetsplatserna ska se över sina villkor och rutiner så att de passar småbarnsföräldrar och att chefer utövar ett föräldravänligt ledarskap.
  • Unionen vill att fler kvinnor gör karriär och blir chefer och att chefer ska ha samma möjlighet som andra att kunna gå ner i arbetstid och dela chefstjänst med någon annan.
  • Unionen vill att alla arbetsplatser ska betala ut föräldralön.
  • Unionen vill att arbetsplatserna ska ha en policy med rutiner och handlingsplaner för föräldralediga.

Läs mer här: https://unionenopinion.se/nyheter/unionens-politik-ett-jamstallt-och-inkluderande-arbetsliv

Comments are closed.