Vår Politik 14 Juni, 2018

Flygskatten

Av: Unionen Opinion

Unionen anser att klimatfrågan är viktig och vi blundar inte för klimathotet. Men konsekvenserna av en flygskatt skulle drabba företagandet och jobben. Därför föreslår vi andra lösningar än flygskatt.

  • Vi vet att 7 av 10 resor mellan Stockholm och Norrland görs med flyg. Inrikesflyget är otroligt viktigt för att hålla ihop Sverige och skapa förutsättningar för tillväxt och fler jobb utanför storstäderna.
  • Införs en flygskatt kan flyglinjer komma att läggas ner och som en konsekvens av det finns det en stor risk att företag utanför storstäderna tvingas lägga ner eller flytta sin verksamhet till annan ort med bättre förbindelser. Det kan även påverka investeringsbeslut negativt.
  • En flygskatt tar ingen hänsyn till regionala förhållanden och skulle drabba företagandet och jobben utanför storstadsregionerna. Företag som bedriver verksamhet utanför storstadsregionerna ska inte missgynnas.
  • Även företag som är en del i en internationell koncern och företag som har många kunder i andra länder skulle drabbas av en flygskatt då de är beroende av flyg från Arlanda. Ytterst handlar det alltså om att våra medlemmar ska behålla jobben.
  • Vi anser att flygbranschen kan göra mycket mer för att påverka branschens klimatpåverkan. Det kan handla om energieffektiv teknik, nya bränslen och effektivare flygmetoder. Staten bör inrikta sig på dessa områden – som tar sikte på miljömässigt hållbart transportsystem – inte på att motverka långväga resor.

https://unionenopinion.se/blogg/flygskatten-har-ratt-intentioner-men-slar-fel/

Comments are closed.