7.3. Exempel på yrken som är framtidssäkra
Rapport 6 September, 2020

7.3. Exempel på yrken som är framtidssäkra

Av: Unionen Opinion

Ovan tittade vi på de yrken som enligt scenariomodellen är mest utsatta vid ekonomiska kriser. Här tittar vi i stället på yrken som har klarat sig relativt bra, det vill säga yrken som klassas som låg eller medelrisk att drabbas av neddragningar vid en lågkonjunktur och samtidigt anses viktiga för företagens verksamhetsdrift och framtida utveckling enligt filtret för framtidsviktiga yrken . Ungefär 25 procent av heltidstjänsterna inom de fyra branscherna tillhör denna kategori.

Automatiseringsgraden bland dessa yrken ligger endast på 2 procent, medan andelen arbetsuppgifter som kan förstärkas med ny teknik är 12 procent. Den största gruppen utgörs av ingenjörsyrken följt av marknadsanalytiker och marknadsförare. Gemensamt för dessa yrken är att de i de flesta fall antingen är någon form av chefsyrken eller ingenjörer med några få undantag. Kvinnor dominerar endast i yrkeskategorierna informatörer, kommunikatörer och PR-specialister. Fördelningen mellan könen är ganska jämn bland ekonomi- och finanschefer samt marknadsanalytiker och marknadsförare. I övrigt är de flesta av de största yrkena mansdominerade.

Exempel på framtidsviktiga yrken samt könsfördelning inom yrket idag

Läs rapporten från början >

Comments are closed.