5. Exempel på jobbkorridorer i tjänstemannayrken med hög automatiseringsgrad
Rapport 6 September, 2020

5. Exempel på jobbkorridorer i tjänstemannayrken med hög automatiseringsgrad

Av: Unionen Opinion

Även om de flesta yrkena kommer att påverkas av den omfattande automatiseringsprocessen som pågår i ekonomin och på arbetsmarknaden, är vissa yrken mer drabbade än andra. Tjänstemannayrken som innehåller repetitiva arbetsuppgifter, som i allt större utsträckning kan utföras av olika datorsystem, är betydligt mer utsatta än högskoleyrken med större krav på fördjupad kompetens. Nedan beskrivs några tjänstemannayrken som kommer att påverkas kraftigt av den förestående automatiseringen. Bland annat undersöks hur stor andel av dessa yrkens arbetsuppgifter som kommer att påverkas av automatiseringen, samt olika karriärvägar för de som behöver byta yrkesbana.

Nästa sida >

Comments are closed.