Vår Politik 14 Juni, 2018

Etableringsjobb

Av: Unionen Opinion

I november 2017 undertecknades en principöverenskommelse mellan Unionen och Teknikföretagen gällande etableringsjobb, en särskild anställningsform för nyanlända och andra som står långt ifrån arbetsmarknaden. Unionen har sedan dess tecknat liknande överenskommelser med fler arbetsgivarorganisationer och vi är i dag uppe i runt 30 stycken. I mars 2018 presenterade parterna och regeringen en gemensam avsiktsförklaring, där de slog fast att etableringsjobb bör införas och lite mer konkret om upplägg och förutsättningar. Integrationen av nyanlända har under en lång rad år varit bristfällig och etableringsjobben ska påskynda inträdet på arbetsmarknaden och förbättra möjligheterna till en varaktig anställning.

  • Principöverenskommelsen om etableringsjobb är en innovation, ett unikt förslag som parterna har åstadkommit.
  • Etableringsjobben ska förenkla och underlätta etablering och samordna parterna och det offentliga stödsystemen så att fler kan och vill använda dem.
  • En av vinsterna med etableringsjobben är att det blir ordning och reda i insatserna för nyanlända och långtidsarbetslösa.
  • Modellen är konstruerad så enkel som möjligt. Arbetsgivare kan anställa personer som står långt från arbetsmarknaden till en lägre kostnad och individen får ett bidrag som gör att man får en rimlig inkomst. Därmed avlastas också arbetsgivarna administrativt. Staten tillhandahåller utbildning. Facken får inflytande så att systemen inte missbrukas.

https://unionenopinion.se/nyheter/sa-funkar-etableringsjobb/

Comments are closed.