Vår Politik 14 Juni, 2018

Egenföretagande

Av: Unionen Opinion

Allt fler driver egen firma, och många varvar och kombinerar olika typer av kortare eller längre anställningar med inkomster från egen firma (så kallade kombinatörer). Men både socialförsäkringarna  och arbetslöshetsförsäkringen är i mångt och mycket utformade i en tid då normen på arbetsmarknaden var fasta anställningar. Idag ser verkligheten annorlunda ut och därför behöver trygghetssystemen anpassas. Unionen vill öka tryggheten för egenföretagare och kombinatörer, och vill därför se ett antal förändringar:

  • Alla ens inkomster från arbete måste kunna ligga till grund för ersättningar från socialförsäkringarna – oavsett om de kommer från eget företag, anställning eller både och, och oavsett om de är tillfälliga eller återkommande. Så är inte fallet idag.
  • Minska självrisken i sjukförsäkringen. En karensdag bör vara det förvalda alternativet i sjukförsäkringen för egenföretagare (med enskild firma), på samma sätt som det är för anställda idag.
  • Utred om egenföretagande aktiebolagsägares självrisk, på 14 dagar utan ersättning om de blir sjuka, är rimlig utifrån vad aktiebolagsägare betalar in i sjukpenningavgift.
  • Öka tryggheten för nyblivna företagare. Vid beräkning av arbetslöshetsersättningen ska egenföretagare kunna behålla sin ersättningsgrundande inkomst från tidigare anställning i 36 månader i stället för som idag i 24 månader.
  • Gör det enklare att vabba för egenföretagare och kombinatörer. Utred om vabb-ersättningen kan beräknas utifrån ett schablonbelopp för att slippa långa utredningar för att fastställa SGI.

https://unionenopinion.se/nyheter/rapport-unionens-politik-fo%CC%88r-o%CC%88kad-trygghet-bland-egenfo%CC%88retagare/

Comments are closed.