Vår Politik 15 Juni, 2018

Digital moms

Av: Unionen Opinion

Unionen driver aktivt branschpolitik inom en rad olika branscher, bland annat inom medie- och kommunikationsbranschen. Bland annat rör den reklamskatt och digitalmoms.

  • Reklamskatten avskaffas så att tryckt media inte missgynnas mot digitala medier på annonsmarknaden.
  • Det blir samma momssats på digitala och tryckta medier.

Comments are closed.