3.5. De 17 tekniska applikationerna
Rapport 6 September, 2020

3.5. De 17 tekniska applikationerna

Av: Unionen Opinion

Scenariomodellen utgår från 17 tekniska applikationer som sorteras under fyra övergripande kategorier; programmerad AI, smal AI, bred AI och förstärkt AI.

Teknikerna som beskrivs nedan är går ibland in i varandra och fungerar genom växelverkan med flera tekniker. Ibland är skillnaden komplexitetsnivån på uppgiften som ska utföras, trots att de på ytan förefaller vara ganska lika.

Ett exempel: Mobila robotar navigerar inom en väldefinierad miljö där små förändringar sker och små oförutsedda saker kan inträffa. Navigationsrobotar rör sig däremot i mer eller mindre okända miljöer där stora förändringar sker och det mesta är oförutsett.

Programmerad AI

Processautomatisering

Robotstyrd processautomatisering används oftast för att automatisera arbetsuppgifter som traditionellt utförs manuellt av administrativ personal. Det handlar främst om regeldrivna och repetitiva arbetsuppgifter som kräver logiska och regelstyrda beslut eller kvantitativa beräkningar.

Tekniken efterliknar det mänskliga arbetsflödet och kan exempelvis automatiskt hämta data från ett excel-ark för att föra över informationen till ett resursplaneringssystem som i sin tur skickar ut ett mejl till berörda parter.

Dessa arbetsuppgifter behöver egentligen inte någon mänsklig handläggning då processens utgång bestäms av de värden som går in i den. Arbetsuppgifter inom löneadministration, redovisning eller handläggning av enklare försäkringsärenden är sådant som påverkas av den här tekniken.

Fasta robotar

Fasta robotar arbetar i en väl definierad miljö anpassade för dem. De är vanligt förekommande inom tillverkningsindustrin, där de använts i över 50 år för att utföra specifika och repetitiva arbetsuppgifter, till exempel svetsning och målning. Dessa robotar har blivit både mindre och billigare vilket gjort dem mer tillgängliga även för mindre företag.

Mobila robotar

Mobila robotar flyttar runt mellan olika positioner i en väl definierad miljö. De måste hantera situationer som inte alltid är kända i förväg och som kan förändras över tid, till exempel oförutsägbara variabler som människor och djur.

Exempel på mobila robotar är robotdammsugare eller lagerplocknings robotar. Mobila robotar påverkar tydligast yrket lagerarbetare inom till exempel logistik och handeln men det kommer också påverka enklare arbetsuppgifter uppgifter inom lokalvård eller parkarbete.

Smal AI

Prediktiv analys

Med hjälp av algoritmer kan stora mängder data analyseras för att svara på specifika frågor i statistiska rapporter och prognoser.

Företag och organisationer kan identifiera beteendemönster som kan användas för att förutse hur kunder sannolikt kommer att agera i framtiden.

Prediktiv analys används redan idag i många olika branscher, som handeln, hälso- och sjukvården samt bank- och finansbranschen.

Bild- och ansiktsigenkänning

Bild- och ansiktsigenkänning är digitala verktyg som används för att identifiera eller klassificera objekt eller människor utifrån en digital bild eller videokälla. Tekniken bygger på algoritmer som är tränade på att känna igen mönster och tolka innehållet i bilder.

Inom polisväsendet och säkerhetsbranschen används tekniken för att läsa av registreringsskyltar och identifiera individer. Inom sjukvården kan det användas för att analysera till exempel röntgenbilder för att upptäcka benbrott eller cancerceller.

Administrativa arbetsuppgifter inom registrering och dokumentation kan med den här tekniken automatiseras, vilket påverkar yrken med stor andel administrativa arbetsuppgifter som läkarsekreterare och receptionister.

Rekommendationsteknologi

Rekommendationsteknologi är ett verktyg som med hjälp av maskininlärningsalgoritmer kan gå igenom stora mängder data för att upptäcka relevant fakta eller ge individanpassade rekommendationer.

Företag som Spotify och Netflix använder teknologin för att rekommendera film och musik, utifrån tidigare val, som passar varje enskild prenumerant.

Andra användningsområden kan vara allt från att föreslå en vara i en butik till att föreslå lämpliga kandidater i en rekryteringsprocess utifrån förutbestämda kriterier.

Röst-svars teknologi

Verktyg som använder maskininlärning och sensorer för att tolka tal eller skrift för att kunna ge förprogrammerade svar. Teknologin används idag så kallade smarta digitala assistenter och kundtjänstsammanhang.

Bred AI

Beslutstödsteknologi

Beslutstödsteknologi är informationssystem som med hjälp av maskininlärning stödjer affärs- eller organisationsbeslut.

Systemen hjälper människor att fatta strategiska beslut och beslut om problem som kan förändras snabbt och som inte lätt kan specificeras i förväg.

Beslutstödsteknologi kan hjälpa människor att utvärdera valmöjligheter i komplexa situationer baserat på tidigare erfarenheter.

Det kan tillexempel handla om att ge information om vilka mediciner som fungerar bäst för att behandla en sjukdom för specifika patienter eller hur man ska investera i en aktieportfölj.

Konversationsteknologi

Konversationsteknologi är en del av datorlingvistik och består av datorsystem som kan tolka tal och skrift för att hålla socialt övertygande konversationer med människor. Tekniken kan dynamiskt tolka och anpassa sin kommunikation från de svar den andra parten ger.

Detta är en vidareutveckling av de chatt-botar och digitala assistenter som erbjuds av företag som Google, Facebook och Amazon.

Kundtjänst, säljare, telefonoperatörer/telefonsäljare, och receptionister är exempel på yrken som kommer att påverkas av denna nya teknologi i stor utsträckning.

Sensorisk teknologi

Sensorisk teknologi använder olika sensorer för att läsa av omgivningen utifrån externa stimuli. Det kan vara allt från ljud, ljus, lufttryck eller elektroniska näsor som kan läsa av kemiska substanser i luften.

Dessa teknologier har ett brett användningsområde och kan användas istället för spårhundar på flygplatser eller för att övervaka förares trötthet genom att läsa av deras reaktionsförmåga och beteende.

Finmotoriska robotar

En finmotorisk robot har en finmotorik som kan jämföras med eller överträffar en människas. De kan anpassa sig dynamisk till komplicerade arbetsuppgifter med hjälp av sensorer och maskininlärning.

De kan användas inom tillverkning eller för att göra moment inom hantverk eller matlagning som kräver precision. Till exempel skulle robotar kunna ersätta kirurger för att utföra rutinmässiga operationer utan hjälp av en människa.

Förstärkt AI

Navigationsrobotar

Navigationsrobotar är system som kan ta egna beslut utifrån den omgivande miljön och självständigt utföra arbetsuppgifter. Systemen kan känna av den omgivande miljön i realtid och upptäcka eventuella hinder som människor, byggnader och djur.

Teknologin används i självkörande bilar och flygplan. Inom gruvindustrin används system som dessa för att köra malm. I framtiden skulle det kunna innebära att yrken som lastbilschaufförer, taxichaufförer och piloter kan automatiseras.

Samarbetsrobotar

Samarbetsrobotar har förmågan att dela på arbetsuppgifter med människor i en och samma produktionslinje. Dessa robotar är avsedda för direkt mänsklig robotinteraktion inom ett gemensamt utrymme.

Robotarna kan avlasta personalen från tunga eller monotona arbetsuppgifter. Inom matindustrin används sådana robotar för kvalitetskontroll och kan informera personal om avvikelser i produktionen.

Lösningsupptäckande mjukvara

Lösningsupptäckande mjukvara kan processa och lösa ostrukturerade, komplexa problem. Programvara hjälper företag att identifiera, bevara, samla in, analysera, klassificera, granska och producera elektroniskt lagrad information.

Det används bland annat inom läkemedelsutveckling där programvaran går igenom stora mängder patent, medicinska artiklar och medicinska data för att hitta lösningar som kanske inte är uppenbara vid en läsning av enskilda artiklar.

Generativ Design

Generativ design är teknologier som har förmågan att tolka kreativt innehåll och utifrån detta generera ritningar, textinnehåll och annat.

Teknologin har använts för att läsa in och tolka konst för att sedan skapa ny konst i samma stil. Den används även för att klippa film utifrån förutbestämda regler eller skapa artiklar om sportevenemang där man utgår ifrån data som tolkas, så kallad robotjournalistik.

Assistansrobotar

En assistansrobot har förmågan att interagera med människor. Robotarna kan utföra vanliga mänskliga aktiviteter som att flytta på möbler, hämta saker eller ge information.

Dessa robotar kan användas inom hälso- och sjukvården, skolor eller receptioner. Inom japansk sjukvård används de för att påminna patienter om att ta medicin, underhålla dem och hjälpa dem ta sig ur sängen.

Kreativt skapande teknologier

Kreativt skapande teknologier har förmågan att skapa nya och originella koncept bortom existerande data. Genom förstärkt inlärning och filtrering av idéer i stor skala kan dessa system utveckla idéer som är fristående ifrån tidigare använda lösningar.

Teknologin kan utifrån specifika mål generera tusentals lösningar på ett designproblem som designern sedan kan arbeta vidare med.

Nästa sida >

Comments are closed.