Vår Politik 14 Juni, 2018

Brexit

Av: Unionen Opinion

Storbritanniens utträde ur EU påverkar människor, företag och hela branscher på sätt som är svåra att förutse. Unionen bevakar frågan noggrant för att säkerställa att våra medlemmars jobb och intressen är säkrade i en värld efter brexit.

  • Brexit är inte bara en fråga för britterna.  Osäkerheten kring Brexit gör att företagen drar sig för att investera i Storbritannien. Utan tillgång till den fria marknaden i EU kommer företagen att få allt svårare att vara konkurrenskraftiga när varor inte kan röra sig fritt utanför tullarna. Detta riskerar jobb i Storbritannien, men också i Sverige och övriga länder i Europa som har stor handel med Storbritannien.
  • Storbritannien är en viktig exportmarknad för många svenska regioner. Vi är oroliga för hur det brittiska utträdet kan kosta både jobb och utebliven tillväxt i Sverige.
  • Det är centralt för Unionens medlemmar att regeringen bidrar till en mjuk Brexit som innebär så få försämringar som möjligt för berörda företag och dess anställda samtidigt som det är viktigt att markera att ett utträde inte sker helt ostraffat. Att motverka att fler länder följer Storbritannien ut ur EU är lika viktigt.
  • Som fackförbund vill vi skydda den öppna handeln och den fria rörligheten, samtidigt som de grundläggande skydd som finns mot social dumping och för rättigheter inte får gå förlorade.

Comments are closed.