Vår Politik 15 Juni, 2018

Blåkortet

Av: Unionen Opinion

En medborgare i ett land utanför EU som har fått erbjudande om en högkvalificerad anställning kan ansöka om ett EU-blåkort. Nu pågår dock en förändring som påverkar arbetskraftsinvandringen inom EU. Unionen vill värna det svenska systemet för arbetskraftsinvandring och anser att det är angeläget att medlemsstaterna kan bevara välfungerande nationella system. Så här tycker Unionen, via TCO, om Kommissionens förslag till reviderat blåkortsdirektiv:

  • TCO tillstyrker förslaget om ökad rörlighet inom EU för blåkortsinnehavare och att tydligare regler behövs för detta.
  • Målgruppen bör regleras genom andra bestämmelser än en absolut lönetröskel. Utgångspunkten bör vara likabehandling, det vill säga lön i nivå med kollektivavtal och nationell praxis i yrket eller branschen.
  • TCO välkomnar möjligheten att ansöka om blåkort med bevarad skyddsstatus, men tycker att det är problematiskt att det endast gäller högkompetenta arbetstagare.
  • TCOs allvarligaste invändning gäller förslaget att avskaffa nationella system för högkompetent arbetskraftsinvandring. Mot bakgrund av de stora skillnader som råder mellan medlemsstaternas arbetsmarknadsmodeller är den typen av reglering av arbetskraftsinvandring på EU-nivå mycket olämplig. Förslaget kan få mycket problematiska konsekvenser för det svenska systemet för arbetskraftsinvandring och att det är angeläget att medlemsstaterna kan bevara välfungerande nationella system.

Comments are closed.