4.2. Automatiseringsrisk baserat på utbildningsnivå
Rapport 4 September, 2020

4.2. Automatiseringsrisk baserat på utbildningsnivå

Av: Unionen Opinion

Det finns en stor skillnad i hur ny teknik påverkar tjänstemän beroende på vilken utbildningsnivå som krävs för deras yrke. Det beror på att yrken vars arbetsuppgifter domineras av rutinmässiga uppgifter är lättare att ersätta med tekniska lösningar. Yrken där arbetsuppgifterna består av kognitiva, icke-rutinartade uppgifter är betydligt svårare att ersätta. För dessa yrken blir tekniken mer ett komplement som effektiviserar arbetsuppgifterna. Ju högre utbildningsnivå ett yrke bedöms kräva, desto större är sannolikheten att ens yrke innehåller icke-rutinartade arbetsuppgifter.

Tjänstemän med yrken som kräver gymnasieutbildning riskerar att bli automatiserade i nio gånger högre utsträckning, jämfört med tjänstemän med yrken som kräver mer än tre års högskolestudier. Samtidigt kan vi se att yrken som kräver eftergymnasial utbildning blir förstärkta av ny teknik i mycket högre utsträckning än yrken som kräver gymnasieutbildning. Sannolikheten att bli förstärkt av den tekniska utvecklingen ökar alltså ju högre utbildningskrav en tjänstemans yrke har.

Andelen arbetsuppgifter inom samtliga studerade branscher som kan automatiseras respektive förstärkas, nedbrutet på utbildningsnivå

Automatiseringsrisken för yrken som kräver gymnasieutbildning fortsätter att öka dramatiskt för varje år som går. Efter tio år riskerar mer än hälften av alla arbetsuppgifter att försvinna. Det är viktigt att påpeka att ju mer långsiktig prognosen är desto mer osäker blir den. Uppskattningar av teknikens inverkan på tio till femton års sikt- är mycket svåra att göra och bör tolkas med försiktighet.

Grafen nedan visar att en hög utbildning, och därmed möjligheten att få ett yrke som kräver hög utbildningsnivå, utgör ett bra skydd även på längre sikt. Efter tio år riskerar yrken för högutbildade att förlora mindre än 10 procent av sina arbetsuppgifter. Sett från ett ännu längre perspektiv visar scenariomodellen att risken för automatisering fortsätter att öka för alla utbildningsnivåer, men i en något långsammare takt.

Andel arbetsuppgifter som kan automatiseras inom 5, 10 och 15 år per utbildningsnivå

Nästa sida >

Comments are closed.