Vår Politik 14 Juni, 2018

Arbetsförmedlingen

Av: Unionen Opinion

Arbetsförmedlingen liksom arbetsmarknadspolitiken i stort måste reformeras. Unionen tror inte att det pågående förändringsarbetet som regeringen har initierat kommer att räcka. Vi tror inte heller på förenklade lösningar som att ”lägga ner Arbetsförmedlingen” och i stort förlita sig på privata aktörer, vilket Alliansen hittills gett uttryck för. I stället krävs ett helhetsgrepp om arbetsmarknadspolitiken och att systemet görs om i grunden. Ett sådant reformarbete bör utgå från följande principer:

  • Arbetsmarknadspolitiken är en statlig och nationell angelägenhet – men arbetsmarknaden organiseras i hög utsträckning regionalt och bör därför styras regionalt.
  • På regional och lokal nivå bör de aktörer som utför olika delar av arbetsmarknadspolitiken samlas och samordna insatser tillsammans med Arbetsförmedlingen regionaltAlla utbildningsalternativ som finns måste ses ur ett regionalt helhetsperspektiv, oavsett om det är arbetsmarknadsutbildningar, kommunernas arbetsmarknadsinsatser, Komvux, Yrkesvux eller högskolornas utbud.
  • Arbetsmarknadens parter bör få utökat inflytande över utformningen av arbetsmarknadspolitiken.

Comments are closed.