Vår Politik 14 Juni, 2018

Apotek

Av: Unionen Opinion

Apoteken står inför många utmaningar. I Unionens politik för apoteken har vi valt tre områden att fokusera på där vi presenterar våra tydliga lösningar och förslag.

  • Branschens utveckling

Apoteken ska exempelvis få ett tydligt samhällsuppdrag med inriktning på god
läkemedelsanvändning och bättre möjligheter att vara första ledet i vårdkedjan.
Det ska finnas ett närmare samarbete med vården och att apoteken ges 
förutsättningar
att utveckla sin roll i vårdkedjan. Och alla ska ha rätt till kvalitet, opartiskhet och säkerhet i läkemedelsrådgivningen, som ska ges av kompetent personal hela vägen ut i sista ledet av läkemedelsförsörjningen.

  • Anställdas villkor

Endast apotekare, receptarier och apotekstekniker ska få ge råd om läkemedel på apotek.
Farmaceuter och apotekstekniker ska ha möjlighet att avsätta tillräckligt med tid att för att regelbundet tillägna sig kompetensutveckling 
gällande läkemedel, egenvård och rådande regler. Kompetensutveckling som genomförs utanför arbetstid ska ersättas som arbetad tid enligt gällande kollektivavtal.

  • Patient och samhällspåverkan

Apotekens samhällsansvar förtydligas i syfte att förstärka deras roll i vårdkedjan och i uppdraget att förbättra läkemedelsanvändningen. Alla ska ha rätt till läkemedel oavsett ekonomiska resurser. Det ska finnas tillgång till apotek och läkemedel oavsett var man bor.

Comments are closed.