3.2. Antaganden om teknologisk utveckling och AI-verktyg
Rapport 6 September, 2020

3.2. Antaganden om teknologisk utveckling och AI-verktyg

Av: Unionen Opinion

Antaganden om teknologisk utveckling

Faethm har anlitat en panel av forskare och andra experter för att göra bedömningar av hur, och i vilken takt, olika teknologier implementeras i olika branscher i olika länder. Bedömningarna bygger på forskningsresultat, sakkunskap och maskininlärning av data över tidigare utveckling. Bedömningarna görs för 17 tekniska applikationer, i 18 olika branscher i 152 olika länder och uppdateras flera gånger per år. Bedömningarna kring de olika teknikskiftena har under våren 2020 uppdaterats för att ta hänsyn till effekter av covid-19-krisen.

Utvecklingen av teknikskiften beskrivs i S-kurvor. S-kurvor är en vedertagen modell för att beskriva adoptionstakten för ny teknik, där utvecklingen till en början går långsamt innan tekniken fått fäste, för att sedan under en tid gå väldigt fort när tekniken börjar användas upp till en nivå där ökningstakten succesivt avtar, när den nya tekniken är implementerad i hög grad. S-kurvorna är unikt anpassade efter förutsättningarna och nuvarande utvecklingsnivå i varje bransch, i varje enskilt land.

AI-verktyg

Genom olika AI-tekniker (bland annat neurala nätverk, stödvektormaskiner och beslutsträd kan scenariomodellen förutse hur de olika tekniska applikationerna kommer att påverka arbetsuppgifterna i olika yrken, branscher och länder. Dessa förutsägelser anpassas dessutom utifrån den data som respektive användare lägger in i verktyget.

Nästa sida >

Comments are closed.