4.4. Hur påverkas olika åldrar av teknikutvecklingen
Rapport 6 September, 2020

4.4. Hur påverkas olika åldrar av teknikutvecklingen

Av: Unionen Opinion

Risken att ens jobb kommer att automatiseras skiljer sig mellan åldrar. De yngre tjänstemännen, mellan 15 och 24 år, löper betydligt större risk för automatisering sett till andelen arbetsuppgifter som kan automatiseras. Unga människor har generellt yrken vars arbetsuppgifter innehåller en stor andel rutinmässiga arbetsuppgifter som är relativt enkla att ersätta med teknik. Unga arbetar oftast som kundtjänstpersonal, telefonsäljare, receptionister eller it-support.

Även om gruppen under 24 år endast utgör 3 procent av alla tjänstemän i de undersökta fyra branscherna, är dessa jobb en språngbräda in i arbetslivet och därför viktiga att analysera. När det gäller övriga åldersgrupper, 25-64 år, är risken ungefär lika stor för tjänstemän: Mellan 8 och 9 procent av arbetsuppgifterna är möjliga att automatisera inom fem år.

Risk för automatisering per åldersgrupp

Kvinnor mellan 55-64 löper större automatiseringsrisk än män i samma ålder

Det finns dock skillnader mellan kvinnor och män inom åldersgrupper. I åldersgruppen 55-64 år är automatiseringsrisken för kvinnor dubbelt så stor som för män. Kvinnorna i den äldsta ålderskategorin har en större andel rutinmässiga arbetsuppgifter, till exempel sekreterare och administrativa arbetsuppgifter.

Automatiseringsrisken för kvinnor respektive män i åldern 55-64 år

 

Kompetensutveckling är viktigt i alla åldersgrupper

Det är viktigt att satsa på kompetensutveckling brett över alla åldersspann, men inte minst bland äldre och bland kvinnor som har yrken med stort administrativt innehåll. Enligt Unionens undersökningar bland tjänstemän tenderar dock företag att prioritera kompetensutveckling av yngre medarbetare framför äldre. Företagen behöver bli bättre på att se kompetenserna som de äldre åldersgrupperna besitter och hur de kan utvecklas.

Nästa sida >

Comments are closed.