5.3. Hur inköpsassistenter påverkas av automatiseringen
Rapport 6 September, 2020

5.3. Hur inköpsassistenter påverkas av automatiseringen

Av: Unionen Opinion

Inköpsassistenterna är en yrkesgrupp vars arbetsuppgifter väntas påverkas kraftigt av automatisering. En inköpsassistent arbetar normalt nära inköparen i det dagliga arbetet. Det kan bland annat inkludera orderhantering, viss produktutveckling, begärande av offerter och prisuppgifter med mera.

Delar av dessa arbetsuppgifter är inne i en automatiseringsprocess. Enligt scenariomodellen kommer 27 procent av inköpsassistenternas arbetsuppgifter att vara automatiserade inom fem år.

För en inköpsassistent som behöver vidareutbilda sig finns det flera karriärvägar att välja emellan, men inom vissa yrken finns det mer överlappande kompetenskrav än andra. Nedan listas några yrken som en inköpsassistent lämpligen skulle kunna vidareutbilda sig till. Exempelvis har inköpsassistenter dels erfarenhet i service och kundkontakter och inköp, vilket är kompetens som lämpar sig bra i rollen som säljare.

Siffran under jobbförslagen avser matchningspoäng, som är ett mått på hur väl kompetenserna för ett visst yrke överlappar med ett annat. Fördjupning finns här.

Nästa sida >

Comments are closed.