www.ökajämställdhetstakten.nu – Ta ställning du också!
Jämställdhet 10 Januari, 2018

www.ökajämställdhetstakten.nu – Ta ställning du också!

Av: Unionen Opinion

Om våra barn ska få en arbetsmarknad som enbart styrs av kompetens, inte kön, måste vi agera nu. Vi måste öka jämställdhetstakten.

Ta ställning du också! Gå in på www.ökajämställdhetstakten.nu