Video
Nyhet 3 Juli, 2018

Sverige saknar nyckelkompetens

Av: Unionen Opinion

Sverige saknar nyckelkompetens. Vilka blir konsekvenserna när den strategiska kompetensförsörjningen inte fungerar?

Gäster:
Johan Rippe, vice vd PWC
Thomas Andersson, forskare
Katarina Lundahl, chefsekonom Unionen
Christian Albinsson, moderator