Vinnare av Unionens hbtqi-pris 2021: Vattenfall Kundservice
Nyhet 7 Augusti, 2021

Vinnare av Unionens hbtqi-pris 2021: Vattenfall Kundservice

Av: Unionen Opinion

Det är mänskligt att inte kunna allt, men väcker man en nyfikenhet, så föds också en vilja att lära mer. Så tänkte Vattenfall Kundservice när de bestämde sig för att på allvar jobba med hbtqi-frågorna. Nu vinner de Unionens hbtqi-pris 2021 för sitt gedigna arbete med att bli ett regnbågsfärgat företag.

 

Sverige är ett land rikt på mångfald. Men vi är inte alltid bäst på att ta vara på de resurser vi besitter – oavsett om det handlar om kön, människor från andra kulturer eller sexuell läggning. Men faktum är att när vi pratar om näringslivet, så slår det tillbaka på företagen själva om de duckar hbtqi-frågorna. Det menar Vattenfall Kundservice direktör för affärsutveckling och innovation – och mångfaldschef – Aaron Kroon.

– En förutsättning för innovation är att vi utmanar normer och invanda tankesätt, att vi höjer blicken och tänker i andra banor. Team med olika typer av människor är bevisat mer kreativa, handlingskraftiga och kommer snabbare till beslut än homogena team. Det finns alltså en direkt koppling till våra affärsmässiga resultat, säger Aaron Kroon.

Som kundservice har de också hela tiden direktkontakt med sina kunder.

– Vi behöver kunna spegla de vi ska hjälpa, inte bara en liten del av befolkningen, för våra värderingar och fördomar påverkar hur vi ser på och bemöter andra människor.

Det handlar självklart också om att få behålla bra personal.

– Känner kollegor att de kan vara sig själva fullt ut även på jobbet, så ökar chanserna för att man ska trivas och göra ett bra jobb.

Men det här har inte alltid varit givet. Inkludering har i praktiken inte varit en självklarhet. När Caroline Häggström började som ny VD 2017 kom hon in med starka värderingar om allas lika värde och satte grunden för det som idag är företagets kultur. Hon rekryterade en ledningsgrupp med det gemensamma, och orubbliga, målet att göra Vattenfall Kundservice till en arbetsplats där alla medarbetare med stolthet kan vara sig själva.

– Hon satte ribban för resten av verksamheten, säger Aaron Kroon.

De insåg att bland annat hbtqi-frågor behövde vara en del av fundamentet. Därför skrevs detta in i affärsplanen, ”på så sätt kan frågan heller aldrig väljas bort i lägen då verksamheten behöver prioritera.” Man tillsatte också en diversity inclusion officer, alltså en mångfaldschef, som tillsammans med ett team vaskar fram aktiviteter för att omvandla fint formulerade tankar till vardag. Det gänget insåg snabbt att visst kan ledningen komma med propåer om att kvalitetssäkra bemötandet eller att inte använda en viss jargong, etcetera – men det är när engagemang hos den enskilda personen väcks som lärandet går lätt.

– Istället för att bli mästrande ville vi skapa nyfikenhet för de här frågorna. Och det har blivit uppenbart att det funnits och finns en okunskap, men att nästintill alla anställda vill veta mer.

Så de har haft föreläsningar och workshops på temat. Man har bland annat jobbat med case, alltså påhittade historier där deltagarna i gruppen får diskutera hur man bäst hanterar situationen.

– Det är inte alltid lätt, för det finns sällan ett rätt. Men det sätter igång tankarna och väcker viljan att försöka lösa situationer på smartare sätt nästa gång.

Ja, med god vilja kommer man långt, det vet Aaron av egen erfarenhet. Sedan han blev chef första gången vid 21 års ålder, och då som öppet gay, har han mött olika attityder – alltifrån ”jaha, var det inget annat du ville berätta”, till att faktiskt missa jobb på grund av sin sexuella läggning.

– Det har skett en enorm attitydförändring de senaste 20 åren. Det handlar inte om att människor man möter måste göra exakt rätt, det handlar mer om en upplevelse av att de vill försöka. En ödmjukhet inför allas våra olikheter, säger Aaron Kroon.

 

 Foto: Peter Knutson