Vi vill att den offentliga finansieringen är långsiktig i civilsamhället
Nyhet 13 December, 2018

Vi vill att den offentliga finansieringen är långsiktig i civilsamhället

Av: Unionen Opinion

Boken “Till dig som är politiker och vill skapa ett fritt och starkt civilsamhälle“ är en bok som många organisationer i civilsamhället givit ut tillsammans och som riktar sig till alla politiker. Shadé Jalali, utredare på Unionen, svarar på frågor om varför Unionen är med.

Boken “Till dig som är politiker och vill skapa ett fritt och starkt civilsamhälle“ har skickats till alla politiker. Vad är det här för bok?

– Det är en hälsning från tretton organisationer inom svenskt föreningsliv. Alla jobbar med olika sakfrågor men gemensamt för oss alla är att vi drivs av att ett genuint engagemang och utan vinstintresse. Boken är en hälsning till politiker och är full med kunskap om vad civilsamhället behöver för att kunna bidra till ett fritt och starkt Sverige.

Vad är Unionens viktigaste uppmaning till politiker runt om i Sverige?

– Framför allt handlar det om två saker. Dels vill vi i Unionen att det inrättas en särskild innovationsfond för civilsamhället. Ur den ska organisationer och föreningar kunna söka medel för att utveckla digitala lösningar på samhällsutmaningar eller arbetsplatsrelaterade utmaningar.

– Men vi vill också att den offentliga finansieringen är långsiktig och följer organisationernas budgetplanering. Långsiktiga statliga medel ska vara utformade så att civilsamhällets arbetsgivare och arbetstagare ska ha möjlighet till bra villkor och arbetsmiljö.

– Idag måste arbetsgivarna i mindre organisationer kunna ”trolla” för att få fram pengar för att höja sin kompetens i arbetsmiljö och arbetsrättsliga frågor. Så ska det inte vara. Det är dags att civilsamhället erkänns också som en arbetsplats- ja närmare bestämt för 200 000 personer.

Kan du utveckla vad Unionen tänker kring den långsiktiga finansieringen inom civilsamhället? Varför är det viktigt?

– Vi ser  koppling mellan kortsiktig finansiering och tillfälliga anställningar och även ovanligt många deltidsanställningar. En majoritet av svaranden i Unionens undersökning ”Anställd i civilsamhället- ett kall eller vanlig kneg” svarade att deras organisations främsta inkomstkälla var offentliga medel. Detta innebär att offentliga medel har en viktig påverkan på organisationernas verksamhet och utformning.

– De offentliga bidragen fördelas av myndigheter som i sin tur får sina uppdrag av våra förtroendevalda politiker. Jag tror inte att politiker idag inser hur de tillfälliga anställningarna i civilsamhället hänger ihop med den finansieringsform som de beslutar om. Vi vill uppmana dem att inse och erkänna sin roll men också känna styrka över att de kan vända situationen så att fler får trygga anställningar.