Vem lägger livspusslet? – En rapport om att jobba deltid
Arbetsmarknad 29 Januari, 2018

Vem lägger livspusslet? – En rapport om att jobba deltid

Av: Unionen Opinion

Många – inte minst kvinnor med små barn – arbetar deltid. Men inte ens tre av tio av de som går ner i arbetstid, upplever att deras arbetsbelastning minskar i motsvarande grad. Väldigt många som arbetar deltid får alltså mindre betalt för att göra samma jobb, men på kortare tid. Det visar en ny rapport från Unionen.

Deltidsarbetet bland tjänstemän i privat sektor minskar över lag, men det är fortfarande många som frivilligt eller ofrivilligt jobbar deltid. Att gå ner i arbetstid är inte minst vanligt bland småbarnsföräldrar. Föräldrar med barn upp till åtta år har rätt att gå ner i arbetstid, en möjlighet som framförallt används av mammor.

Men inte ens tre av tio som går ner i arbetstid upplever att deras arbetsbörda minskar i motsvarande grad. Det visar nya siffror från Unionens rapport om deltidsarbete, där förbundet har undersökt hur situationen ser ut bland privatanställda tjänstemän.

– För arbetsgivarna är det här en ren vinstaffär. De betalar ut mindre i lön, samtidigt som lika mycket arbete blir gjort. Så får det inte gå till, säger Marina Åman, andre vice ordförande för Unionen.

De nya siffrorna tyder på att deltid i praktiken ofta innebär intensivare dagar för den anställde, med mindre tid för återhämtning. Samtidigt är deltid vanligast bland kvinnor, som främst väljer att gå ner i arbetstid för att få mer tid att ta hand om sina barn. För dem kan deltid istället resultera i mer stress, när arbetsbördan inte anpassats efter kortare arbetsdagar, samtidigt som de tar ett större ansvar för det obetalda hemarbetet.

– Att den som jobbar deltid har lika många arbetsuppgifter som sina heltidsarbetande kollegor är djupt orättvist. Men det är också en viktig arbetsmiljöfråga. Arbetsgivaren har ansvaret för att den som går ner i arbetstid också får sin arbetsbelastning sänkt i motsvarande grad. Uppenbarligen tas inte det ansvaret, säger Marina Åman.

 

Om rapporten
Rapporten beskriver förekomsten av deltidsarbete bland privatanställda tjänstemän, och hur detta har utvecklats över tid. Ett särskilt fokus i rapporten ges åt deltidsarbete och föräldraskap.

Rapporten bygger på data från Unionens lönestatistik, SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU), Unionens medlemstracker, samt en Novusundersökning om föräldravänligt arbetsliv som genomförts på uppdrag av Unionen.