Varsla och anställa samtidigt? Nej, alla tjänar på att företag har en kompetensstrategi!
Nyhet 29 Juni, 2018

Varsla och anställa samtidigt? Nej, alla tjänar på att företag har en kompetensstrategi!

Av: Unionen Opinion

Ericsson har varslat tusentals personer vartannat år sedan slutet på 90-talet. Samtidigt har de varit tvungna att anställa personal med annan kompetens.

Utvecklingen har aldrig gått så snabbt som nu, och den kommer aldrig gå så långsamt som nu. När arbetslivet förändras i dagens takt krävs att medarbetarnas kompetens hänger med. Och för att medarbetarna ska ha rätt kompetens måste företagen ha en kompetensstrategi och en plan. Om det saknas så är det risk att företagen måste varsla – samtidigt som de behöver anställda ny kompetens. Så har det till exempel varit för Ericsson. De har varslat tusentals personer vartannat år sedan början av 2000-talet.

– Företaget sticker inte under stol med att det egentligen handlar om att kompetensväxla. Vår fråga till ledningen blir förstås varför de kompetensväxlar med mestadels nya medarbetare i stället för att vidareutbilda befintlig personal, säger Henrik Ehrenberg som är samhällspolitisk chef på Unionen.

– Då tänkte vi att vi måste koppla ihop det faktum att krissamordnarna i praktiken måste göra något med ett långvarigt behov av att jobba med validering av reell kompetens, säger Henrik Ehrenberg.

– Vi ville använda tillfället till att hitta en nationell modell för hur man som anställd ska kunna få papper på det man kan även om man saknar formell utbildning.

Ett fel många arbetsgivare gör är att de tänker sig att de behöver en viss typ av kompetens och att de då letar utåt. De tittar på nyexaminerade från högskolan osv.

En del företag ser det inte som självklart att all personal kan kompetensutvecklas till nya tjänster, till exempel finns ibland en globaliseringsaspekt där det kan vara billigare att lägga produktion i andra länder.

– Men den största kompetenstillgången finns ju ute bland de yrkesverksamma som kontinuerligt lär sig nya saker

– Men den största kompetenstillgången finns ju ute bland de yrkesverksamma som kontinuerligt lär sig nya saker, lär sig branschens och teknikens villkor, lär sig jobba i innovationsprojekt och så vidare, säger Henrik.

– Då ville vi att utbildningssystemet äntligen efter årtionden av diskussion skulle få till en modell för validering av reell kompetens, säger han.

De två krissamordnarna nappade och kallade ihop intressenter som högskolor, facken, arbetsgivarorganisationer och Ericsson. Här hade man ju 3000 personer som skulle varslas och där väldigt många hade ett valideringsbehov.

Projektet inleddes men det tog väldigt lång tid. Det krävdes regeringsbeslut och lagändringar för att projektet skulle vara meningsfullt och nu – ett och ett halvt år senare – saknas fortfarande vissa beslut.

Unionen ville att folk skulle få möjlighet att enbart läsa de delar som saknades av kraven för till exempel en ingenjörsexamen för att då korta utbildningstiden och slippa ”läsa i onödan”.

Men där lyckades man inte helt.

– En av de saker vi krävde var att omställningsorganisationer skulle få köpa uppdragsutbildningar från högskolorna vilket inte hade varit möjligt förut. Det lyssnade regeringen på och genomförde.

– Men en viktig sak som fortfarande inte funkar är dock att man inte får tillgodoräkna sig sin validerade kompetens om man vill ha en riktig examen. För många uppfattas det då som att börja om och läsa det man redan kan.

Tråkigt nog är det ju nu inaktuellt med validering för många av de 3000 som varslades från Ericsson, men Unionen vill att regeringen ska gå vidare med detta och leta fram en testgrupp för att erbjuda plats i ett valideringsprojekt.

– Vi skulle verkligen behöva en sådan här modell! Det ger ökade möjligheter för företag som ska genomföra ett tekniksskifte att kompetensväxla med nuvarande personal som bas och förbli konkurrenskraftiga. Det ger samtidigt den enskilda personen ett stöd att hitta nya arbetsuppgifter eller vara attraktiv hos andra arbetsgivare.

Den kompetens som behövs ändras i dag väldigt fort på grund av automatisering och digitalisering. Därför måste validering fungera och akademin vara med och stötta i de förändringar som sker.

Företagen måste ha en plan för sina kompetensbehov framöver och erbjuda kompetensutveckling som gör att de anställda kan utvecklas i företaget och se till att företaget är en attraktiv arbetsgivare.