Debatt
Nyhet 30 Maj, 2017

”Våga se dina medarbetare”

Av: Unionen Opinion

Sedan drygt ett år tillbaka jobbar Bonnierförlagen extra fokuserat med arbetsmiljön. Det har gett resultat! ”Folk måste må bra på jobbet, annars kan de inte prestera”, säger administrativa chefen Thomas Thorhuus. Han vet utifrån egen erfarenhet hur viktig frågan är.

Under det senaste året har Bonnierförlagen arbetat extra hårt med den organisatoriska- och psykosociala arbetsmiljön. Det har gett resultat! Medarbetarna pratar öppnare om hur de mår och sjuktalen är låga.

”Bara det att svarsfrekvensen är så hög i våra undersökningar och att vi har väldigt låga sjuktal är ett bra betyg”, säger Thomas Thorhuus som är administrativ chef på Bonnierförlagen.

Arbetsmiljöarbetet är något alla vinner på! Medarbetarna får en bättre vardag och företaget friskare medarbetare.

”Folk är här i stället för att vara sjuka och att de anställda blir bättre på det de gör om de har lagom mycket att göra. Det är helt enkelt bättre för oss att vara lyhörda nu och få ut glada medarbetare, för då gör vi bättre produkter”, säger Thomas.

”Medarbetare hos oss är hela vår kompetens. Vi är ett bokförlag och jobbar långsiktigt, vår utgivning är långsiktig. Då måste folk hålla över tid.”

Förlaget jobbar med ett antal olika åtgärder. De har till exempel haft ett värdegrundsarbete och de har tagit ett större grepp på medarbetarundersökningar.

Har du någon favoritfråga i undersökningen?

”Min favoritfråga är ’har du en bra känsla i magen?’. Det summerar den psykosociala arbetsmiljön väldigt bra”, säger Thomas.

Medarbetarundersökningarna bryts sedan ner per grupp. Man jobbar också med en handlingsplan som noga följs upp. Företaget har dessutom satsat extra på utbildning.

”Cheferna har ett stort ansvar och därför har vi utbildat handgripligt om arbetsmiljö och om chefens ansvar.”

Men cheferna kan inte göra allt. Till exempel händer det fortfarande att de anställda jobbar för mycket, helt enkelt för att de vill …

”Vår utmaning är att folk brinner så mycket för sina produkter. Om det är en signering eller en bok som precis ska bli klar så är det många som jobbar för mycket”, säger Thomas.

Men även om balansen mellan arbete och fritid svajar ibland kan folk nu prata om det och medarbetarna vet vilka krav som ställs från arbetsgivaren.

Hur blev kraven tydliga?

”Vi jobbar med tillgängligheten för att hjälpa medarbetarna att dra gränsen. Vi införde en tillgänglighetspolicy förra året. Du måste inte läsa mail efter 17.00, vi lägger möten kl 9-16 för att du ska kunna lämna och hämta och så vidare. Och vi jobbar med att få tydlighet kring vilka krav vi ställer”, säger Thomas.

”Med hjälp av vårt arbete upplever jag att det blivit en annan ton, att vi pratar om det på alla nivåer och jag tror att över tid kommer vi att se att sjukskrivningarna går ner. Redan nu ser vi att de inte ökar”, säger Thomas.

Har du själv känt av stressens baksida?

”Jag är ganska bra på att hantera stress. Men för ett antal år sedan skulle jag bygga upp ett helt nytt bolag från ingenting på ett kvartal. Då var det så mycket att jag märkte att jag kunde tappa saker. Som tur var så var det bara en begränsad period så det gick att återhämta sig. Men det var en bra insikt i hur det kan vara.”

3 tips för att få arbetsmiljön att blomma

  1. Komplicera inte det psykosociala arbetsmiljöarbetet. Många tycker att det här med arbetsmiljö är så stort, att det är många regler och paragrafer, det pratas om skadestånd. Jag tycker att det handlar väldigt mycket om att skapa tid för reflektion, jobba med människor, se signalerna, ta sig tid att fråga hur folk mår och agera på det som chef.
  2. Gör medarbetarundersökningar regelbundet, bryt ner undersökningarna, ta fram handlingsplaner och följ upp.
  3. Utbilda cheferna så att de vet hur de ska agera.

Comments are closed.