Vad händer när chefen blir en algoritm? Unionen på AI Summit på Sime 2018
Plattformsekonomin 16 November, 2018

Vad händer när chefen blir en algoritm? Unionen på AI Summit på Sime 2018

Av: Unionen Opinion

Chefens roll att leda och fördela arbetet kan komma att tas över av datorsystem i framtiden. Det är en utveckling vi i dag kan se embryot till i plattformsekonomin. Det här kan innebära helt nya sätt att samarbeta för arbetsgivare och fackförbund.

Sedan 1996 har Sime varit den självklara mötesplatsen för ledare och entreprenörer som är intresserade av digital transformation. Sime är ett av de företag som också är grundare och ägare av Epicenter, ett internationellt nätverk av digitala innovationshus, som samlar många intressanta företag och personer i inom digitaliseringen.

14 november träffades Unionens Victor Bernhardtz och Simes grundare Ola Ahlvarsson på scenen AI Summit och pratade om vad som händer när chefen blir en algoritm.

Ola: ”Vad är problemen med plattformsekonomin idag?”

Victor: ”När en digital plattform matchar den som vill ha någon form av arbete utfört och den som ska utföra arbete så uppstår många utmaningar. Till exempel frågan om vem som är arbetsgivare och tar arbetsgivaransvar. Andra problem som finns är att en tjänst som kan vara väldigt bra för dig som individ kan innebära otroligt dålig lön och villkor för den som gör jobbet. Men vi i Unionen vet hur man kan lösa den typen av problem, till exempel genom att teckna kollektivavtal.”

Ola: ”Många unga företag vänder sig till riskkapitalister för att bygga bolag. De får sedan kapital och alla pengar ska gå till att bygga företaget. De tänker väldigt sällan på facket i såna lägen. Hur gör ni för att ändra på det här?”

Victor: Här i Sverige handlar det om att prata, prata och prata om villkoren som ska gälla. Vi förhandlar om det och det har vi alltid gjort. Och kollektivavtal är inget statiskt svårt utan tvärtom, de förändras återkommande och anpassas till nutiden. Det här är viktigt för Unionen vill att företag ska växa och må bra eftersom det är våra medlemmar som jobbar där. Idag är det populärt att prata om hållbarhet och det innefattar alla led, även personalfrågor givetvis. Entreprenörer behöver få in den här typen av frågor i företagsbyggandet. Unionen har här en paketlösning för deras personal och vi vill hjälpa företag. Det ska vara lätt att göra rätt. Vi söker gärna upp företag för att berätta mer men de får gärna ta kontakt med oss också, det uppmuntrar vi gärna till.”

Idag är det populärt att prata om hållbarhet och det innefattar alla led, även personalfrågor givetvis. Entreprenörer behöver få in den här typen av frågor i företagsbyggandet.

Ola: ”Okej men marknaden blir ju mer och mer global. Hur kan ni i Unionen från Sverige påverka stora globala företag då?”

Victor: ”En del är att vara på platser som Sime och prata med företag. En annan del är att söka upp dessa föredrag och ha en dialog. I Almedalen i somras arrangerade vi i Unionen ett möte med Google, Microsoft, Apple och Facebook där vi pratade om gemensamma samhällsutmaningar. Det vill vi gärna göra en uppföljning på senare. Men det är en utmaning, helt klart. Vi måste fortsätta uppfinna oss själva och hela tiden vara relevanta i nutiden, precis som företagen måste.”

Vi måste fortsätta uppfinna oss själva och hela tiden vara relevanta i nutiden, precis som företagen måste.

Ola: ”Men vad händer på arbetsmarknaden, till exempel de jobb som försvinner?”

Victor: ”De rapporter som kommit är mindre alarmerande i verkligheten än i dikten även om väldigt stora förändringar sker inom vissa områden och branscher. Men det vi ser tydligt är att yrken förändras. Det har alltid hänt och kommer fortsätta hända. Dock går det mycket fortare nu så man behöver vara snabbare på att hänga med i förändringen. Kompetensutveckling är från och med idag och inom överskådlig framtid superviktigt. Det är viktigt för dig som individ, men också för företag och i förlängningen hela samhället.”

Kompetensutveckling är från och med idag och inom överskådlig framtid superviktigt. Det är viktigt för dig som individ, men också för företag och i förlängningen hela samhället.

Ola: ”Okej men vad händer då när chefen är en algoritm?”

Victor: ”Det kommer vara lättare att mäta väldigt mycket av det som sker och det betyder att man även kan analysera det. När man analyserar data kommer man också se var någonting är ineffektivt och man kommer samtidigt se var det finns utvecklingspotential. När den här typen av förändringar sker måste man precis som tidigare göra vägval. Det kan handla om hela affärsmodellen men också om såna saker som lön, pensioner och övriga villkor för de som arbetar. All typ av data måste komma med i helhetsbilden.”

Ola: ”Vad är det som är mest spännande med utvecklingen?”

Victor:  ”Det som är mest spännande nu är den stora potentialen med AI. Det innebär förhoppningsvis bra saker, men kan också innebära risker givetvis. Eftersom teknik gör det som vi människor programmerar den att göra så är det viktigt att vi kommer överens. Våra gemensamma beslut nu kommer vara viktiga för sen.”

Victor Bernhardtz är Unionens ombudsman för digitala arbetsmarknader. Victor arbetar med den svenska plattformsekonomin och knyter kontakter och bygger nätverk med plattformsaktörer. Utöver det intresserar sig Victor för vad som händer med arbetslivet och arbetsmarknaden när AI skapar helt nya förutsättningar och utmaningar.

Comments are closed.