Vad händer med patientsäkerheten när rådgivningen flyttar ut på nätet?
Farmaci & Hälsa 11 Oktober, 2018

Vad händer med patientsäkerheten när rådgivningen flyttar ut på nätet?

Av: Unionen Opinion

Det har skett stora förändringar i apoteksservicen under de senaste tio åren. En helt ny apoteksbransch är fortfarande under utveckling och fortsätter att forma sin roll gentemot kunderna, patienterna och vården.

Traditionella apotek utmanas av nya digitala aktörer. Nya vårdtjänster som Min Doktor och Kry kommer med nya lösningar för patienter och läkare att mötas och samarbetar med apotek för att öka nyttan för patienten. I det här mötet finns stora möjligheter till snabb och bra rådgivning och vård. Men det finns också utmaningar. Idag finns inte så många färdiga svar och därför är det viktigt att vi pratar om det.

Därför anordnade Unionen 10 oktober det fullsatta trendseminariet ”Vad händer med patientsäkerheten när rådgivningen flyttar ut på nätet?” på Apoteksforum med syfte att fördjupa samtalet om utvecklingen.

I ett mycket bra samtal med en namnkunnig och proffsig panel inom branschen fick alla fördjupa sina tankebanor.

Viktigt att politiken, landstingen och myndigheter hänger med

Henrik Ehrenberg från Unionen lyfte att det finns en fara att politiken, landstingen och myndigheter inte hänger med i utvecklingen som drivs på av privata aktörer genom digitaliseringen. Alla var överens om att teknikutvecklingen inte går att stoppa och att man istället måste vara med och forma och styra utvecklingen i rätt riktning istället.

Slå vakt om professionen som finns

Vidare menade Henrik att inom teknikutveckling kan ibland alltför stort fokus hamna på just tekniken istället för professionen. Därför är det viktigt att uppmuntra mer till rådgivning och boosta den kompetens som faktiskt redan finns. Tekniken är bara ett hjälpmedel till det.

Kompetensutveckling, kompetensutveckling, kompetensutveckling

Henrik avslutade med att återigen prata om Unionens kanske mesta fråga, kompetensutveckling. Han menar att samtidigt som teknikutvecklingen förändrar bransch efter bransch så måste företagen som driver på i utvecklingen säkerställa att deras personal har rätt kompetens.

Se panelsamtalet 

Panelen

Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef Unionen, Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat och medlem Apoteksföreningens kvalitetsråd samt Nasim Bergman Farrokhnia, Överläkare och forskare, KI SÖS. Regeringsutsedd ledamot i Vetenskapsrådets Ämnesråd för Medicin och Hälsa. Director of Research and Education, KRY och Head of KRY Academy. Moderator, Nathalie Piehl.

Comments are closed.