Ekonomi 14 November, 2019

Vad är Unionens syn på utvecklingen för svensk ekonomi framöver?

Av: Unionen Opinion

Under 2019 har svensk industri gått mot strömmen och utvecklats starkare än den globala världshandeln. Anledningen är dels den svaga kronan, men kärnan i framgången har varit attraktiva produkter och innovativa företag.

Den lite lägre ekonomiska tillväxten i år jämfört med senaste åren beror främst på minskat bostadsbyggande. Enligt Unionens konjunkturprognos förväntas svensk ekonomi att växa med 1,4 procent under 2019. Om bostadsbyggandet hade hållit samma byggtakt som under perioden 2013 – 2017 hade prognos i stället landat på 2,5 procent.

Under 2020 bedömer Unionen att den ekonomiska tillväxten växlar ner till 1,2 procent. Lite mer positiva signaler från omvärlden den senaste tiden tyder på att det t blir en dämpning för svensk industri, inte en utförslöpa.