Vabba jämställt
Nyhet 14 Januari, 2020

Vabba jämställt

Av: Unionen Opinion

Förkylningar och influensor har högtid just nu, och många föräldrar pusslar för att vara hemma medan deras små älsklingar piggar på sig. Men pusslet är långtifrån jämställt.
Kvinnor tar fortfarande cirka sex av tio vabb-dagar. De vobbar också mer, visar Unionens senaste Vobba-rapport, trots att kvinnor upplever större stress kring detta än män.

– Kvinnor känner sig i högre grad otillräckliga mot sina barn när de vobbar. De känner samtidigt i högre grad också skuld mot sina kollegor när barnet blir sjukt, säger Unionens jämställdhetsexpert Lina Andersson.

Men inte nog med det dubbla dåliga samvetet. Det faktum att kvinnor oftare är hemma med sjukt barn har också påverkan på lönen nästa månad. Frånvaron kan också få konsekvenser på ens karriär.

– Att kvinnor tar mer vabb bidrar förmodligen till den gamla föreställningen om att kvinnors främsta fokus ligger på familjen, medan mäns främsta lojalitet är jobbet. Det finns också en tillgänglighetskultur kring “karriärtjänster” som premierar beteenden som är svåra att kombinera med att små barn plötsligt får feber – exempelvis att man inte alltid kan närvara vid sista minuten-möten, säger Lina Andersson.

Så vad skulle då kunna jämna ut vabb-uttaget?

– Vår rapport visar att män oftare väljer att vobba, för att inte få lägre inkomst. Vi tror därför att det vore bra om fler arbetsgivare erbjöd löneutfyllnad vid vabb. Det signalerar dessutom att företaget är föräldravänligt, vilket gör det lättare att rekrytera talanger.