Dags för varannan vabb
Jämställdhet 14 Januari, 2020

Dags för varannan vabb

Av: Unionen Opinion

Förkylningar och febertoppar har högtid just nu, och föräldrar pusslar för att vara hemma med sina sjuklingar. Men kvinnor vabbar betydligt mer, vilket de förlorar på. Därför föreslår Unionen att fler företag erbjuder löneutfyllnad – för en skönare, rikare, jämlikare vabb.

Kvinnor tar fortfarande cirka sex av tio vabb-dagar. De vobbar också mer, visar Unionens senaste vobba-rapport, trots att kvinnor upplever större stress kring detta än män.

– Kvinnor känner sig i högre grad otillräckliga mot sina barn när de vobbar. De känner samtidigt i högre grad också skuld mot sina kollegor när barnet blir sjukt, säger Unionens jämställdhetsexpert Lina Andersson.

Men inte nog med det dubbla dåliga samvetet. Det faktum att kvinnor oftare är hemma med sjukt barn innebär förlorad inkomst. Den till synes slumpmässiga frånvaron kan också få konsekvenser på ens karriär.

– Att kvinnor tar mer vabb bidrar förmodligen till den gamla föreställningen om att kvinnors främsta fokus ligger på familjen, medan mäns främsta lojalitet är jobbet. Det finns också en tillgänglighetskultur kring “karriärtjänster” som premierar beteenden som är svåra att kombinera med att små barn plötsligt får feber – exempelvis att man inte alltid kan närvara vid sista minuten-möten, säger Lina Andersson.

Så vad skulle då kunna jämna ut vabb-uttaget?

– Vår rapport visar att män oftare vobbar, för att inte få lägre inkomst. De anger också ekonomiska skäl till varför de inte vabbar oftare. Därför vill vi att fler arbetsgivare erbjuder löneutfyllnad vid vabb, det skulle få fler män att stanna hemma med sjuka barn. Det signalerar dessutom att företaget är föräldravänligt, vilket gör det lättare att rekrytera talanger.

Vabba jämställt – 5 tips

  1. Dela rakt av. Ha som mål att du och din partner ska ta lika många vabb-dagar.
  2. Bestäm på förhand vem som ska vara hemma med sjukt barn. Ni kan exempelvis ta varannan vecka eller varannan dag: Du är hemma måndag, onsdag och fredag den här veckan, din partner är hemma tisdag och torsdag. Nästa vecka byter ni. Är detta uppgjort på förhand slipper ni hamna i infekterade diskussioner.
  3. Håll koll – stäm med jämna mellanrum av att ni vabbar ungefär lika ofta. På Försäkringskassans sajt finns en vabb-kalender som hjälper er hålla koll.
  4. Kompensera. För att minska den ekonomiska smällen hos föräldern som eventuellt ändå tar fler vabb-dagar, kompensera inkomstbortfall och pension.
  5. Be chefen om löneutfyllnad vid vabb. Om du frågar på ditt håll, så driver vi på i våra förhandlingar.