Uppgifterna som stressar mest
Nyhet 10 Mars, 2020

Uppgifterna som stressar mest

Av: Unionen Opinion

Att det är stressande att ha för mycket att göra är ingen nyhet. Men det finns arbetsuppgifter som slår extra hårt och ger starkare stressreaktionerna – de illegitima arbetsuppgifterna. Och de är vanligare än du tror…

Stressforskningen har ofta tittat på mängden arbetsuppgifter en person har: Är du ansvarig för så många projekt att du måste besvara mejl till och med på toaletten, riskerar du i förlängningen hälsan. Precis som akutsjuksköterskan som inte hinner äta lunch.
Men det finns uppgifter som forskningen sällan tar hänsyn till – samtidigt som de kan slå ännu hårdare mot dig som person. Det är de illegitima arbetsuppgifterna.

– Det beror på att de tär på din självbild, säger Gunnar Aronsson, professor eremitus i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet, som berättade om detta på Unionen och Arena idés gemensamma seminarieserie om stress.

Det finns två typer av illegitima arbetsuppgifter: De onödiga och de oskäliga, där de onödiga är uppgifter som inte alls skulle behövas göras. Det kan handla om ett datorsystem som krånglar gång på gång, alltså dålig organisation. De oskäliga uppgifterna behöver visserligen göras, men inte av dig, de tillhör egentligen en annan tjänst. Det kan handla om att en chef sitter med en massa administrativa uppgifter, när hen skulle behöva coacha sitt team.

– Ju fler oskäliga uppgifter du har, desto mer påfrestande är det.

Varför?

– Du kanske utbildade dig länge och har skaffat dig ett jobb du brinner för och tror på, och så tvingas du göra en massa andra saker istället. Det sätter sig i själen.

Ja, den här stressen är betydligt värre än när du har för mycket att göra, för den slår på ett annat, djupare plan.

– Den kvantitativa överbelastningen kan vi tåla på ett annat sätt. Vi stressar och blir slitna, men sen kan vi lämna arbetsplatsen, svära lite och gå hem och vila upp oss. Men de oskäliga uppgifterna hindrar dig från att göra något du brinner för. Det skapar frustration och känslomässig utmattning, vilket är svårare att vila bort. Den stressen sätter sig i självbilden och självuppfattningen, och är därför mer förödande.

Extra utsatta är de som identifierar sig starkt med sitt yrke.

– Ett angrepp på yrkesidentiteten blir då ett angrepp på din identitet.

Så vad kan man göra för att skydda sig ifrån stressen?

– Lyft problemet med din chef. Ett sätt är att göra gränsöverenskommelser, för att skapa klarhet i vem som gör vad. Ni tittar på var en arbetsuppgift under normala omständigheter hör hemma och har sedan det som guideline.