Unionens politik för IT och Telekom
IT & telekom 6 Oktober, 2017

Unionens politik för IT och Telekom

Av: Unionen Opinion

Kompetens och jämställdhet är extra viktigt i branschen IT och Telekom

IT och Telekom är en bransch där digitaliseringen står i fokus och det bidrar till ständig förändring men också tillväxt. Två frågor är branschens främsta utmaningar:

  • Jämställdhet – Svårigheterna att rekrytera kvinnor till branschen
  • Kompetens – Hitta rätt kompetens.

Men Unionen har givetvis många förslag till konkreta åtgärder för att branschen ska kunna möta alla framtida utmaningar i branschen på bästa sätt.

Unionens politik för IT- och Telekom sammanfattar hur vi ser på branschen och vad som behöver göras för att den ska fortsätta att utvecklas i positiv riktning.

Läs Unionens politik för IT och Telekom i sin helhet eller i kortversion.

Comments are closed.