Unionens politik för de som arbetar i civilsamhället
Organisationer & föreningar 6 Oktober, 2017

Unionens politik för de som arbetar i civilsamhället

Av: Unionen Opinion

Anställd i civilsamhället – ett kall eller vanligt kneg?

Som anställd i civilsamhället kan man kombinera sitt ideella engagemang med en anställning. Men hur är det att vara anställd i denna sektor? I en denna rapport synliggör Unionen en grupp anställda som ofta inte syns utåt.

Några av Unionens förslag för att förbättra civilsamhället som arbetsplats

  • Unionen anser att staten ska parallellt med arbetet med att stärka civilsamhället på välfärdsmarknaden bevaka så att upphandlingsförfaranden inte leder till lönedumpning och försämring av villkor för de anställda.

 

  • Unionen anser att civilsamhällets väg till självständighet uppmuntras. Regeringen bör tillsätta en utredning för att se över bidragssystemet och de förenklingar och lättnader som kan möjliggöra civilsamhällets ökade självständighet.

 

  • Unionen anser att alla med arbetsgivaransvar ska ha rätt arbetsrättslig kompetens för att kunna uppfylla rollen som ansvarsfulla arbetsgivare.

 

I slutet av rapporten Anställd i civilsamhället – ett kall eller vanligt kneg? finns fler politiska förslag samt förslag på åtgärder i syfte att utveckla civilsamhället som arbetsgivare och sektorns roll som samhällsbärare.

 

Comments are closed.