Unionens konjunkturprognos: Svensk industri oväntat stark
Ekonomi 14 November, 2019

Unionens konjunkturprognos: Svensk industri oväntat stark

Av: Unionen Opinion

Svensk ekonomisk tillväxt saktar in, enligt vår konjunkturrapport som släpps idag. Exporten utvecklas starkt och det är främst minskat bostadsbyggande som sänker tillväxten i år. Nästa år mattas läget inom industrin av, men våra fackklubbar tror på fortsatt hög lönsamhet och framtidssatsningar. Fackklubbarna inom tjänstesektorn tror på fortsatt tillväxt, men inte samma fart i jobbskapandet som tidigare. Det bäddar för drygt en procents BNP-tillväxt, men ökad arbetslöshet nästa år.

Under 2019 har svensk industri gått mot strömmen utvecklats starkare än den globala världshandeln. Svensk export är i år en viktig tillväxtmotor. Enligt prognosen förväntas svensk ekonomi att växa med 1,4 procent under 2019.

– Men om bostadsbyggandet i år hade ökat lika snabbt som under 2013 till 2017, istället för att minska kraftigt, då hade vår prognos i stället landat på goda 2,5 procents tillväxt, säger Unionens chefsekonom Katarina Lundahl.

– Svensk industri har fått viss draghjälp av den svaga kronan, men många branscher som ökat exporten har också högt importinnehåll. Kärnan i framgången har varit attraktiva produkter och innovativa företag, säger Katarina Lundahl.

Under 2020 bedömer Unionen att den ekonomiska tillväxten växlar ner något mer, till 1,2 procent och industrin går in en svagare period.

– Vi tror att exporten ökar långsammare än i år och att industrins produktion ligger ungefär still, men det vägs till stor del upp av ökad hushållskonsumtion. Lite mer positiva signaler från omvärlden den senaste tiden tyder också på att det blir en sättning för svensk industri snarare än en utförslöpa. Vi ser också att industriföretagen kommer fortsätta satsa framåt, vilket lovar gott för framtiden, säger Katarina Lundahl.

Men på arbetsmarknaden blir sysselsättningstillväxten mer dämpad än under de senaste åren och arbetslösheten väntas öka till runt 7 procent.

– Efter några år med en veritabel jobb-boom så finns det nu ingen tydlig jobbmotor på svensk arbetsmarknad. Tjänstesektorn fortsätter anställa, men inte i samma takt som förr, och industrin justerar ner personalstyrkan. Det blir viktigt att offentlig sektor inte drar ner utan snarare kan balansera utvecklingen på arbetsmarknaden, anser Katarina Lundahl.

I Unionens konjunkturrapport presenteras också resultaten från Unionens enkätundersökning Branschbarometern. I den bedömer Unionens fackklubbar utsikterna för det egna företaget kommande halvår.

– Trots en svagare marknadsutveckling för industrin finns det positiva signaler. Företagens fortsätter att ha god lönsamhet och väntas växla upp investeringarna i bland annat forskning och utveckling, säger Katarina Lundahl.

– Klubbarna på tjänsteföretagen tror på fortsatt tillväxt, men i lite långsammare takt än i våras. Företagen storsatsar på investeringar i kapacitet och nya marknader, inte minst inom detaljhandeln. Här är stämningsläget oväntat gott, säger Katarina Lundahl.

 

Korta fakta från Unionens konjunkturrapport, inklusive Branschbarometern

  • Svensk ekonomi förväntas växa med 1,4 procent under år 2019 och med 1,2 procent år 2020.
  • Inom industrin förväntas orderingången gå ner, men från ett starkt läge. Trots det kommer industriföretagen att ha en fortsatt stark lönsamhet och god framtidstro. Industriföretagen planerar bland annat att öka sina investeringar i FoU.
  • Personbilsbranschen fortsätter att gå starkt, medan det är lite mer motvind kommande halvår för tillverkare av tunga fordon och underleverantörer inom fordonsindustrin.
  • Inom detaljhandeln tror klubbarna på ökat antal anställda tjänstemän, bättre försäljning och mer export det kommande halvåret.
  • Konsultbolagen tror på fortsatt tillväxt, men i långsammare takt än innan. Tjänstemannakonsulterna är fortsatt eftertraktade, men på arbetarsidan kommer det ske en minskning av inhyrda medarbetare.
  • Inom IT- och telekombranschen väntas försäljning och export öka. Trots det kommer antalet anställda att minska. Strukturomvandlingen och jakten på bättre vinstmarginaler inom branschen ser alltså ut att fortsätta.