Video
Ekonomi 18 November, 2020

Unionens konjunkturprognos i fem punkter

Av: Unionen Opinion

1. Bättre än väntat. I våras trodde Unionen på en djupare och längre svacka än vad som blir fallet i år. Samtidigt får höstens ökande smittspridning negativa konsekvenser för delar av ekonomin. Men vi vet att pendeln även kan svänga snabbt åt andra hållet. Unionen bedömer att återhämtningen kommer få ny kraft under senvintern och våren nästa år. Sammantaget tror vi att BNP-tappet blir runt 3,5 procent i år och att tillväxten studsar tillbaka med ungefär lika mycket under 2021.

2. Ekonomin får draghjälp av industrin. Delar av tjänstesektorn kommer att ha det tufft ett tag till. Därför är glädjande att delar av industrin återhämtar sig så bra. Unionens klubbar på fordonsföretagen (som drabbades hårt i våras) ser att produktionen nu är tillbaka på samma nivå som innan krisen. Just den branschen sticker också ut med starkast tro på tillväxt det kommande halvåret.

3. Stor skillnad mellan branscher. Även på företag inom livsmedel, försvar och telekom tror fackklubbarna på en uppgång det kommande halvåret. Inom handeln väntas utvecklingen stå still, men det varierar beroende på vilken del av handeln man tillhör. Inom transport och logistik tror man på fortsatt nedgång från ett svagt läge. Byggbranschen spår också tuffa tider. Och konsult- och bemanningsbranschen signalerar en svag nedgång.

4. Löneökningar bra för konsumtionen. Nu finns det ett nytt industriavtal på plats, som ger reallöneökningar i år och nästa år. Avtalet sätter normen för resten av arbetsmarknaden, som alltså också får löneökningar. Så även om hushållens konsumtion nu ser ut att gå in i en ny svacka, tror vi att konsumtionen får bra fart igen framåt våren och under resten av 2021.

5. Arbetslösheten ligger kvar. Även om smittspridningen ökar just nu, så tror vi att arbetslösheten ligger kvar på höstens nivåer innan den börjar minska igen. Varför? Jo, för att i vissa branscher fortsätter återhämtningen, vilket balanserar upp svackan i andra branscher. Företag som har det tufft kommer också fortsatt kunna använda sig av korttidsarbete.