Unionens <br>konjunkturprognos 2020
Ekonomi 13 Maj, 2020

Unionens
konjunkturprognos 2020

Av: Unionen Opinion

Unionen släpper idag vårens konjunkturrapport med prognoser för det ekonomiska läget 2020-2021. Coronapandemin och de restriktioner som har vidtagits för att minska smittspridningen dominerar den ekonomiska prognosen, även om vissa ljuspunkter kan skönjas i slutet av tredje kvartalet. Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen, kommenterar rapporten.

Vi bedömer i vårt huvudscenario att BNP minskar med 7,5 procent under 2020. Under 2021 sker en tillväxtmässig återhämtning och BNP ökar med 4,5 procent, men det är inte tillräckligt för att hämta igen hela tappet och även 2021 kommer att betraktas som ett lågkonjunkturår. Arbetslösheten förväntas stiga från 7 procent i början av 2020 till 12 procent mot slutet av året.

Katarina Lundahl, chefsekonom Unionen

Vad är Unionens bedömning av läget i ekonomin?
Vår bedömning är att den ekonomiska kris som följer i Coronapandemins spår för Sveriges del kommer bli djup och relativt långvarig. Vi har utgått från ett grundscenario där restriktionerna i samhället har börjat släppas på till hösten och vi därmed får en tillfällig uppstuds i tjänstesektorn,

Ekonomin kommer trots detta vara fortsatt inbromsad, till följd av att hushållen håller hårdare i plånboken och en fortsatt ökande arbetslöshet. Den globala lågkonjunkturen slår hårt mot den svenska industrin som just nu möter ett rejält efterfrågefall av produktionsvaror, särskilt mot den europeiska marknaden. Vi tror till exempel att fordonsindustrins produktion kommer falla med runt 30 procent i år.

Sammantaget prognostiserar vi därför att Sveriges BNP faller med 7,5 procent i år, för att sen delvis återhämta sig 2021 då BNP ökar med 4,5 procent.

 

Hur står den svenska ekonomin rustad för ett fortsatt krisläge?
Vi kan se och förhoppningsvis dra nytta av att Sverige går in i den här krisen med en relativt stark position. Vi har en i sammanhanget mycket låg statsskuld och välfungerande sociala trygghetssystem. Den kostnadsfria högre utbildningen och effektiva partsgemensamma omställningsorganisationer gör att arbetskraften har goda chanser till fortsatta anställningar.

Men, vi kan redan nu dra slutsatsen att vi behöver ännu bättre möjligheter till kompetensutveckling genom hela livet. De tjänstemän som vi inom Unionen representerar och som nu ställs inför en nedkyld arbetsmarknad måste ha goda möjligheter att ställa om och anställningsbarheten måste tryggas.

 

Vad tror Unionens klubbar om framtiden?
Under valborgsveckan ställde vi frågor till våra fackklubbar om tron på försäljning och investeringar på deras egna arbetsplatser. Två tredjedelar av de tillfrågade klubbarna uppger att de har sett en minskad försäljning under de få veckor som Coronakrisen har påverkat ekonomin. Av dessa så tror över hälften att det dröjer till nästa år innan företaget är tillbaka på samma försäljningsnivå som före krisen.

6 av 10 klubbar tror att företaget kommer dra ner på investeringarna jämfört med planen som fanns innan krisen bröt ut. Det är ungefär lika stor andel klubbar som ser neddragningar av investeringar inom industri respektive tjänstesektor. Men, den negativa prognosen syns tydligare hos tjänsteklubbarna än i industrin.

Klubbarna ser också att företagen kommer dra ner på investeringar inom forskning och utveckling samt IT, men mindre än för investeringarna i stort. Vi ser det som positivt att man försöker värna viktiga framtidssatsningar i det rådande tuffa läget.

 

Korta fakta från Unionens konjunkturrapport, inklusive snabbpanelen

  • Svensk BNP förväntas minska med 7,5 % i år och stiga med 4,5 procent under 2021
  • Fordonsindustrins produktion förväntas falla med runt 30 procent 2020
  • Tjänstesektorn förväntas få ett uppsving under slutet av det tredje kvartalet 2020, under förutsättning att restriktionerna då har börjat hävas
  • Uppgången i ekonomin hålls under hela året tillbaks av en hög arbetslöshet och restriktiv hushållskonsumtion även efter att restriktionerna hävts
  • Sverige står relativt starkt jämfört med närliggande marknader, bland annat tack vare välfungerande trygghets- och omställningssystem på arbetsmarknaden
  • Unionens fackklubbar ser en kraftigt minskad orderingång och investeringsvilja på företagen, trenden är mer positiv för investeringar inom FoU och IT