Unionens kommentar om uppmaning till klimatstrejk
Klimat och miljö 6 Augusti, 2019

Unionens kommentar om uppmaning till klimatstrejk

Av: Unionen Opinion

Klimatfrågan är absolut en av vår tids allvarligaste och mest angelägna frågor och alla måste ta ansvar för att omställningen till ett hållbart samhället håller högsta möjliga takt.

Strejkrätten är en central del i den svenska partsmodellen, och ska användas, när det är nödvändigt, för att stärka och utveckla arbetstagares villkor och fackliga rättigheter på arbetsplatsen. Man måste därför använda strejkvapnet för frågor som är direkt kopplade till anställningen och i frågor där konkret handling krävs av arbetsgivaren.

Både arbetstagare och arbetsgivare har ett gemensamt intresse och ansvar för att lösa klimatfrågan.

Strejkrätten är därför ett verktyg som är illa anpassat att användas mot arbetsgivare för generella krav där det i första hand är politiken som ska ställas till svars.

Unionen arbetar aktivt med företags samhälls- och hållbarhetsansvar. Vi vill ständigt utveckla vårt bidrag till att lösa klimatfrågan och arbetar med frågan på olika sätt, inte minst genom TCO (centralorganisationen som Unionen tillhör) och genom det fackliga engagemanget ute på företagen.

TCO har tillsammans med de övriga fackliga centralorganisationerna LO och SACO träffat Fridays för future för att berätta att organisationerna ställer sig bakom de internationella åtagandena på klimatområdet, och att Parisavtalets mål måste nås. Men en politisk strejk är inte aktuell den 27 september 2019. Däremot uppmanar centralorganisationerna att medlemmar och förtroendevalda – om de själva vill – deltar i olika manifestationer den aktuella dagen. Detta sker utanför ordinarie arbetstid eller efter överenskommelse med arbetsgivaren.