Video
Nyhet 5 Oktober, 2018

Unionens förväntningar på ny regering

Av: Unionen Opinion

Vi står inför en lågkonjunktur samtidigt som digitaliseringen påverkar jobben. Ska vi klara omställningen behövs reformer. Unionen har identifierat ett antal åtgärder som vi anser att nästa regering bör vidta omgående.

Underlätta inträdet på arbetsmarknaden

Arbetslösheten bland inrikes födda har i praktiken nått botten samtidigt som utrikes födda med utomeuropeisk bakgrund har stora svårigheter.

Fack och arbetsgivare har en lång historia av att via förhandlingslösningar stärka svensk konkurrenskraft. Etableringsjobben är ytterligare ett exempel på det.

Etableringsjobben kommer att göra det lättare för nyanlända och långtidsarbetslösa att få in en fot på arbetsmarknaden under schyssta villkor. Mycket återstår dock innan de kan bli verklighet och den nya regeringen måste fortsätta arbetet.


Säkra kompetensförsörjningen

Närmare hälften av landets privata tjänstemän behöver vidareutbildning som den inte kan få från sin arbetsgivare.

Men hindren är många. Det måste bli fler utbildningsplatser på högskolor och universitet som är anpassade till yrkesverksammas villkor och behov. Högskolan behöver också få resurser för att utföra validering av yrkeskompetens och studiemedelssystemet måste reformeras.


Underlätta omställningen

Turordningsreglerna beskylls ofta för att leda till en stelbent arbetsmarknad där kompetens inte spelar någon roll. Det är en myt.

Via kollektivavtalen har företagen goda möjligheter att behålla nödvändig kompetens vid neddragningar. Det bygger dock på att turordningsreglerna finns där som grund till förhandling.

Att via lagstiftning förändra turordningsreglerna skulle drastiskt ändra spelreglerna på svensk arbetsmarknad och därigenom riskera att omkullkasta mycket av det som gjort arbetet framgångsrikt. Nästa regering bör istället tillsammans med parterna sätta sig ner och diskutera hur vi på bästa sätt kan samverka för att rusta arbetskraften inför framtiden.

Det är i goda tider som vi bör planera för de sämre och mycket talar för att det inte blir bättre än så här. Och det vilar på nästa regering att stärka Sverige för morgondagens arbetsmarknad.