Unionens branschråd Industri & Teknik träffades på Scania
Industri & Teknik 6 December, 2017

Unionens branschråd Industri & Teknik träffades på Scania

Av: Unionen Opinion

Den 29-30 november samlades Unionens branschråd Industri & Teknik i Södertälje. På schemat stod bland annat besök på Scania och en presentation av Scanias arbete med digitalisering och kompetensförsörjning.

Två frågor som dominerar agendan för branschen i nuläget. Hur tar vi vara på möjligheterna med digitalisering och automatisering samt hur säkerställer vi att företagen har rätt kompetens?

Ett viktigt svar på båda dessa frågor är bättre förutsättningar för livslångt lärande, en fråga som Unionen driver på flera olika nivåer. Idag saknas det en tydlig strategi från både politiken och arbetsgivare. 

På mötet berättade Mikael Cato, Chief Digital Officer på Scania, om hur företaget tar sig an digitaliseringen. Det handlar både om att ha det långa perspektivet och det korta – vad kan vi göra redan idag? Scanias vice HR-chef Jan Hillerström berättade om företagets strategi för att klara kompetensförsörjningen. Ett viktigt budskap var att det inte enbart handlar om att rekrytera utan även att strategiskt utveckla den befintliga personalen.

Branschrådet diskuterade även jämställdheten i branschen tillsammans med Unionens utredare Peter Tai Christensen. Peter konstaterade efter diskussionen att det finns en stor medvetenhet om problemen hos ledamöterna i branschrådet.  Det kom även upp goda exempel på initiativ som tagits i företagen. Samtidigt har branschen fortfarande en lång väg att gå innan den kan anses vara jämställd. Här hittar du Unionens politik för ett jämställt och inkluderande arbetsliv.

Gruppen fick även en dragning om konjunkturläget av Unionens chefsekonom Katarina Lundahl. Ledamöterna kompletterade sedan med rapporter från sina egna företag.

Engagemanget i gruppen var som vanligt stort. Nätverkande och kunskapsutbyte varvades med inspel om frågor förbundet bör driva för branschen framöver. Den fråga som hela tiden återkom var kompetensförsörjning och livslångt lärande.

Branschrådet hjälper Unionen med att fånga upp vad som händer i branschen och är en viktig referensgrupp i utvecklingen av Unionens politik för branschen. Branschrådet för Industri & Teknik består av tjugo förtroendevalda ledamöter från industri- och teknikkonsultföretag. Om du vill veta mer kontakta Unionens branschutredare för Industri & Teknik Emma Tjärnback.

Comments are closed.