Unionen vill se lägre skatt på böcker, tidningar och tidskrifter som är digitala
Media & Kommunikation 11 Januari, 2019

Unionen vill se lägre skatt på böcker, tidningar och tidskrifter som är digitala

Av: Unionen Opinion

1 juli i år föreslås skattesatsen sänkas på den typ av produkter som tillhandahålls på elektronisk väg och som är liknande fysiska tidningar och böcker. Det här välkomnas av Unionen.

Fredrik Ostrozanszky, utredare på Unionen, varför vill Unionen se en skatteförändring för elektroniska tidningar, tidskrifter och böcker?

– Det här förslaget är en fråga som vi i Unionen har drivit under snart två års tid genom vår politik för media- och kommunikations-branschen.

Idag är skattesatsen 25 procent på elektroniskt utgivna texter medan det är 6 procent om de är tryckta på papper, vilket skapar konkurrensnackdelar och obalans.

Även om den tryckta utgivningen av böcker och tidningar fortfarande är större, växer den digitala utgivning varje år och blir allt viktigare för branschens överlevnad.

Hur kommer det sig att det ens är olika skattesatser?

– År 2002 sänktes momsen på tryckta produkter, ett starkt argument var att det ur en demokratisk synvinkel var viktigt med tillgång till kultur och information. Det var en sorts kulturpolitisk gärning för att ekonomiskt stimulera utgivningen och försäljningen av böcker och tidskrifter.

Det funkade, man kunde se att priserna minskade, ibland mer än momssänkningen, samtidigt som försäljningen ökade. Men enligt bestämmelserna i EU fick man inte ge digitala medier samma lägre momssats. Därför är det och har varit skillnad i skattesatsen.

Under hösten 2018 blev det klart i EU att digitala medier kan få den lägre momssatsen. Tanken var att man redan från 2017 skulle få en enhetlig momssats men frågan blockerades av vissa medlemsländer för att kunna få igenom andra frågor. Nu hoppas vi att nästa regering genomför den här reformen så snart som möjligt

Varför är det här viktigt för Unionens medlemmar?

– Vi har många medlemmar som arbetar med tidningsutgivning och på bokförlag, det här är något som skulle kunna stärka branschen som helhet.

Vi har de senaste åren sett en hårt ansatt bransch med många uppsägningar, konkurshot och omstruktureringar.

En stärkt marknad för dessa företag kan innebära fler och bättre jobb för våra medlemmar.

Starka fria medieinstitutioner är också centralt för ett fritt demokratiskt samhälle, något som är avgörande för vår möjlighet att bedriva fackligt arbete.

Comments are closed.