Unionen tar bort möjligheten att resa i business
Nyhet 17 December, 2018

Unionen tar bort möjligheten att resa i business

Av: Unionen Opinion

De senaste veckorna har Unionens internationella resor granskats av Aftonbladet. Vi har fått kritik för att vi har rest i businessclass och att det tillåtits att ta semester i samband med tjänsteresor. Det har med rätta lett till reaktioner från medlemmar. Vi välkomnar granskningen och har beslutat att ändra resepolicyn.

Vi måste våga syna oss själva i sömmarna och därför har förbundsstyrelsen beslutat att inga resor från och med nu ska få göras i businessclass. Det ska inte heller vara tillåtet att ta semester i samband med internationella tjänsteresor, säger Unionens ordförande Martin Linder.

Unionen har vidare lyssnat med andra hur vanligt det är att tillåta resor i business. Och det har framkommit att det numera är ovanligt att medge det i en resepolicy:

Vi har anledning att vara självkritiska och kan konstatera att Unionen inte varit helt i takt med tiden, därför känns det bra att fatta det här beslutet.

Unionen har också anlitat revisionsbyrån EY som ska granska förbundets internationella resor sedan 2014:

Det är en viktig princip för oss att vara kostnadsmedvetna och hålla i medlemmarnas pengar. Eftersom det väckts frågor om detta så har vi valt att ta in en extern granskare. Vi kommer att vara transparenta kring revisionsbyråns slutsatser, ytterst handlar det om att värna och bibehålla medlemmarnas förtroende.

Att verka på den internationella arenan, omvärldsbevaka och tänka nytt i vår marknadsföring kommer att vara viktiga ledstjärnor även i framtiden:

Vi är en del av internationell fackföreningsrörelse och våra gemensamma intressen stannar inte vid Sveriges gränser utan kräver fackligt samarbete över gränserna. Det ska vi aldrig ompröva, avslutar Martin Linder.

Unionens resepolicy

Comments are closed.