Hur kommer digitaliseringen påverka handeln?
Handel 17 Oktober, 2017

Hur kommer digitaliseringen påverka handeln?

Av: Unionen Opinion

Utbildningsdag för handeln och Forskningsinblick – Handelsrådets årliga event kring forskning och utveckling inom handeln

Unionen är en aktiv part i handelsbranschen. Dels genom kollektivavtalen men också som opinionsbildare för att Unionens medlemmar inom handelsbranschen ska få bättre villkor, en bättre arbetsmiljö och möjlighet till fler karriärvägar och förbättrad kompetensutveckling. Ett viktigt inslag i Unionens arbete sker inom Handelsrådet, som är en partsgemensam organisation med syfte att utveckla branschen. Utbildningsdag för handeln och forskningsinblick är ett viktigt forum för att skapa en ökad förståelse för de trender som handeln står inför.

Sammanlagt deltog ca 180 personer vid Forskningsinblick med rubriken: Forskning med nytta för handelsnäringen. Handelsrådets VD Andreas Hedlund presenterade det partsgemensamma arbetet i Handelsrådet, där Unionen ingår.

Vid seminariet presenterades intressanta rön om hur digitaliseringen påverkar handeln och hur kunderna har fått ökad makt. ”Allt som går att beskrivas kommer att automatiseras”, var en slutsats.

En programpunkt handlade om att lönsamma kunder returnerar. Två forskare från Lunds universitet visade att returer inom e-handeln skapar värde för företagen eftersom aktiva kunder blir lönsamma kunder trots att de returnerar eftersom en generös returpolicy skapar lojalitet.

Nästa punkt på programmet handlade om att synas på nätet där två forskare från Handelshögskolan i Stockholm visade på de senaste rönen inom visual merchandizing på nätet. Två forskare har gjort en studie om när handlarna slutar ta emot kontanter och slutsatsen blir att Sverige i praktiken blir kontantfritt 24 mars 2023. Det exakta datumet ska naturligtvis tas med en stor nypa salt men speglar den mycket snabba utvecklingen från kontanthantering till framför allt kortbetalningar.

Från Unionens sida deltog Hans Lindau, förbundstyrelseledamot, Sven Ljung, branschutredare och Daniel Långström, ansvarig för Public Affairs.

Comments are closed.