Intervju Unionen arbetar för utökat meddelarskydd på Europanivå
Internationellt 9 Maj, 2018

Unionen arbetar för utökat meddelarskydd på Europanivå

Av: Unionen Opinion

Europadagen 9 maj 2018

Unionen har de senaste åren, genom Eurocadres, arbetat för ett bredare skydd för visselblåsare inom EU. Nu ligger ett direktivförslag klart.
– Förhoppningen är en snabb process i EU-parlamentet så att lagstiftningen kan godkännas innan vi kommer för nära EU-valet, säger Marina Åman, 2:e vice ordförande, Unionen.

Unionen har en plats i Eurocadres styrelse via UNI-Europa och det är förbundets 2:e vice ordförande Marina Åman som representerar UNI-Europa i Eurocadres. Under de senaste två åren har man arbetat hårt för att få till ett skydd på EU-nivå för så kallade visselblåsare. När arbetet inleddes fanns inget intresse från varken parlamentet eller kommissionen att reglera i frågan.
– Det här är en arbetsseger och jag vill verkligen understryka hur häftigt detta är. Att vi överhuvudtaget fick upp frågan på dagordningen är fantastiskt. Att det nu finns ett förslag till EU-direktiv är en enorm framgång för europeiskt fackligt samarbete, säger Marina Åman.

Frågan om visselblåsare är viktig att reglera på europanivå. Många arbetar i dag över gränserna på olika sätt och då behövs en gemensam EU-lagstiftning om meddelarskydd.
– Det måste vara tydligt för visselblåsare hur de kommer att skyddas av den nya lagstiftningen, säger Marina Åman.

Varför är det viktigt?
– Det handlar ju om ett skydd för människor som upptäcker oegentligheter som kan förekomma inom den organisation eller det företag där personen arbetar. Det handlar till exempel om korruption, miljöbrott, skattefusk med mera. Då måste man som medarbetare kunna rapportera om det på ett säkert sätt. I dag avstår en hel del människor från att slå larm om olika bedrägerier på grund av rädsla för olika repressalier.

Vad innebär direktivförslaget för mig som arbetstagare i Sverige och medlem i Unionen?
– Svensk lagstiftning är inte tillräcklig och ett utökat meddelarskydd på Europanivå stärker även svenska visselblåsare. Förslaget visar också att Unionen är en stark internationell aktör, som verkar i globala sammanhang.

Vad händer härnäst?
– Nu är nästa steg i arbetet att snabbt utvärdera direktivförslaget och komma med eventuella förändrings- och förbättringsförslag.