Intervju Tryggheten i en liten app?
Nyhet 8 Juni, 2017

Tryggheten i en liten app?

Av: Unionen Opinion

Du blir sjuk och tvingas byta bort dina arbetspass istället för sjuklön, får ingen lön för att en kund inte betalt eller ingen ersättning efter att du eller cykeln skadats när du levererat mat. Det är några exempel ur verkligheten på vad som kan hända när du inte längre är anställd.

Så vad behöver du tänka på för att inte riskera att råka illa ut? Vilka blir konsekvenserna för dig av att gå från anställd till utförare, styrd av en app? Hur står det till med tryggheten i en liten app?

“Det värsta jag stött på var ett matbud som bodde i en bil i ett industriområde på grund av den misär denne levde i”, säger Antti Vainio, utredare på Transportarbetarförbundet.

Lön är kanske det som flest utförare av plattformstjänster har bäst koll på. Men för den som är anställd innehåller lön betydligt mer än bara pengarna i plånboken efter en arbetsdag. Avsättningar till pension och sociala avgifter och skatter är andra delar i lönen som du behöver ha koll på när du inte längre är anställd. När Skatteverket nyligen granskade förarna i numera nedlagda taxiföretaget Uber pop fick över 19 av 20 beskattningsbeslut för att de inte betalat in skatt ordentligt.

“Den som betalar ersättning är skyldig att följa det arbetsgivaransvar och skatteregler som finns. Det kan handla om att betala sociala avgifter, lämna kontrolluppgifter och dra preliminär skatt”, säger Rebecca Filis, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Men det är inte bara lönen som är viktig. Som anställd i ett företag med kollektivavtalen ingår också en rad försäkringar, något som flera plattformsarbetare tyvärr går miste om:

“Många utförare jag möter är missnöjda med försäkringar, inte minst olycksfallsförsäkringar och sjuklön. Jag har sett mejl från plattformsföretag där man istället för sjuklön till den sjuka uppmanar de anställda att byta bort arbetspass från den som blivit sjuk”, säger Antti Vainio.

Då de allra flesta plattformsföretag saknar kollektivavtal är det därför extra viktigt att kontrollera hur villkoren är utformade. För den som jobbar för en plattformstjänst i det privata näringslivet inom Unionens verksamhetsområde är det säkrast att bli medlem, inte minst då det för många är det första steget in på arbetsmarknaden:

“Det finns flera knepiga situationer och risker kring arbetsförhållanden där det idag är upp till enskilda utföraren att skaffa information om regler och villkor snarare än plattformsföretaget. Den hjälpen är svår att få utan att vara medlem i facket”, säger Fredrik Söderqvist, utredare på Unionen

Det gäller även den som är egenföretagare och utför tjänster för ett plattformsföretag inom Unionens organisationsområde.

“Idag har Unionen tusentals egenföretagarmedlemmar som erbjuds rådgivning, försäkringslösningar och erbjudanden som ökar tryggheten”, säger Fredrik Söderqvist