Tre områden som får civilsamhället att blomstra
Organisationer och föreningar 23 Oktober, 2017

Tre områden som får civilsamhället att blomstra

Av: Unionen Opinion

Balans mellan arbete och fritid för återhämtningens skull, chefens kompetens samt långsiktig finansiering är viktigt för att civilsamhället ska blomstra som arbetsplats.

Idag släpper LSU (Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer) sin årliga rapport Ungdomsrörelsen i siffror där även arbetsmiljön för de anställda i ungdomsorganisationer lyfts. Unionen har varit delaktig i rapportens resultat inom ramen för projektet Hållbart engagemang och Ledarskap (HEL).

2016 släppte Unionen rapporten Anställd i civilsamhället – ett kall eller vanligt kneg? som var den första rapporten i Sverige som tog upp villkoren för de anställda i civilsamhället.

Shadé Jalali, utredare på Unionen svarar.

Återhämtning genom balans mellan arbete och fritid

Att ha balans mellan arbete och fritid är viktigt för Unionens medlemmar. I Unionens rapport kunde du se att 66 % svarade att de har god balans mellan arbete och fritid. Men för anställda i ungdomsorganisationer är siffran endast 44%. Vad beror det på?

– Det beror ofta på att det finns en osäkerhet kring vad som räknas som arbetstid. Gränsen mellan arbete och fritid flyter ofta ihop. Men det beror också ofta på att ledarskapet kan vara otydligt. Arbetsverktyg som datorer och mobiltelefoner har bidragit till att det finns en otydlighet kring vad arbetstid faktiskt är. Den som är ständigt tillgänglig för arbetet kan ha det svårare att hinna med den viktiga återhämtningen.

Var tredje anställd i LSUs rapport uppger att tankar på deras arbete påverkar deras sömnkvalitet negativt. Vad kan man göra för att komma tillrätta med det här?

– Varje arbetsplats bör ha en policy som reglerar tillgängligheten. Vi kan se att om ledningen driver frågan fungerar det ofta bra. När ledningen prioriterar frågor syns ofta förändringen mer än annars. Det ser vi även på andra frågor än kring tillgängligheten.

Chefen kompetens är viktig för arbetsmiljön

Många upplever att de har en stor arbetsmängd. Är det dåligt att ha det? Om inte, vad bör man tänka på för att få ett hållbart arbetsliv?

– Chefen ska ha de kompetenser som krävs för att vara chef. Det är alltid chefen som har ansvar för den anställdes arbetsmiljö. Unionens rapport visade att chefer civilsamhället oftare har lägre kunskap i arbetsgivarfrågor än i andra branscher. Utbildning av chefer kan komma tillrätta med många av de här problemen.

Långsiktig finansiering

38% av de anställda uppger att det finns förväntningar på att de själva ska hitta ekonomisk finansiering till sin organisation. Om man inte gör det kanske inte tjänsten kan finansierad och man blir av med jobbet. Vad tycker Unionen om det här?

– Det är viktigt med hållbar finansiering för civilsamhället. En majoritet av organisationerna i Unionens undersökning svarade att de är beroende av offentliga medel för sin verksamhet. Det är viktigt att staten som fördelar medel till organisationen tar ett större ansvar för sektorns självständighet och långsiktighet.

Comments are closed.