Tjänstemännens liv och hälsa ska inte ignoreras
Nyhet 24 Februari, 2020

Tjänstemännens liv och hälsa ska inte ignoreras

Av: Unionen Opinion

I debatten om skyddsombudens roll har tjänstemännens arbetsmiljö dribblats bort bland okunskap och politiska poänger. Unionen är partipolitiskt obundet, organiserar 675 000 medlemmar och kräver att tjänstemännens liv och hälsa tas på allvar.

I en debattartikel skriver moderater och liberaler att skyddsombudens roll måste moderniseras. Debattörerna verkar tro att skyddsombud, eller arbetsmiljöombud som dessa hjältar heter inom Unionen, endast verkar på industrigolv och är oförmögna att agera när det handlar om jobbstress, kränkningar och mobbning. Okunskapen hos politikerna är uppenbar, och beslutsfattande baserat på den okunskapen är skrämmande.

Unionens 270 regionala och 7850 lokala arbetsmiljöombud arbetar dagligen med just dessa frågor. Det gör de eftersom de främsta arbetsmiljöriskerna tjänstemännen möter idag handlar om en ohälsosam arbetsbelastning och bristande återhämtning, otydliga roller och mandat, bristande ledarskap, ständig tillgänglighet och konflikter på arbetsplatsen. I de fall arbetsplatsen inte arbetar aktivt med problemen riskeras både människor, företag och samhälle.

Arbetsmiljölagen är, i motsats till vad debattörerna tror, anpassad för att hantera organisatoriska och sociala risker. Arbetsmiljöombuden kan med stöd av lagen begära åtgärder om arbetsgivaren inte vill lyssna. Av de tusentals arbetsplatsbesök som görs av Unionens regionala arbetsmiljöombud varje år, behöver lagens skarpa verktyg endast användas i ett fåtal fall. Anledningen är att Unionens regionala arbetsmiljöombud lyssnas på och lyckas i sitt uppdrag. De stöttar och utbildar lokala arbetsmiljöombud, arbetsgivare, chefer och anställda. De informerar och skapar dialog, belyser friskfaktorer och riskfaktorer samt aktiverar och lyfter arbetsmiljöarbetet utifrån varje arbetsplats unika förutsättningar. De ser även till att lokala arbetsmiljöombud utses bland kollegorna. På detta sätt skapas ett förebyggande arbete i samverkan mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Det är mycket viktigt att betona att en bra arbetsmiljö förutsätter samverkan, vilket i sin tur förutsätter att de anställdas röst är tillräckligt stark för att tas på allvar. Med andra ord skapar den fackliga kopplingen till arbetsmiljöombuden denna starka, men också kunniga och konstruktiva, röst som arbetsmiljöarbetet behöver.

Debatten som nu förs om arbetsmiljöombudens framtid handlar om allt annat än samverkan och därmed missar man förutsättningarna för en bra arbetsmiljö. Unionen accepterar inte att den nuvarande och välfungerande modellen med regionala arbetsmiljöombud från facket monteras ned. Unionen köper inte att arbetsmiljön, som är en av tjänstemännens viktigaste frågor, förminskas till något annat än just det. Tjänstemännens röst och inflytande över arbetsmiljön ska inte försvagas utan förstärkas. Tjänstemännens liv och hälsa är en fråga att ta på allra största allvar.