Tillbaka på jobbet – Unionens politik för en bättre arbetsanpassning, rehabilitering och sjukförsäkring
Nyhet 26 November, 2019

Tillbaka på jobbet – Unionens politik för en bättre arbetsanpassning, rehabilitering och sjukförsäkring

Av: Unionen Opinion

Sjukförsäkringen är en grundbult i de svenska trygghetssystemen och av stor betydelse för Unionens medlemmar. Det är därför viktigt för oss som Sveriges största fackförbund att delta i debatten om sjukförsäkringens utformning och regelverk. Ohälsa kan drabba oss alla. Och när det oförutsedda inträffar behövs trygghet på vägen tillbaka till jobbet efter sjukdom.

Om sjukförsäkringen kan skapa materiella förutsättningar för återgång, är det rehabiliteringen – inte minst rehabiliteringen på arbetsplatsen – som utgör själva processen för att komma tillbaka. Men trots att det finns många beröringspunkter mellan sjukförsäkring och rehabiliteringsprocessen diskuteras de ofta var för sig. Detta leder till att viktiga perspektiv och frågeställningar riskerar att tappas bort.

Därför har Unionen valt att ta ett helhetsgrepp kring frågorna om arbetsanpassning, rehabilitering och sjukförsäkring. Vi ser att alltför många medlemmar varken får det stöd eller den trygghet de behöver vid sjukdom. Detta gäller inte minst det stora antalet personer som är sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Med våra förslag vill vi på ett konstruktivt sätt bidra till samtalet om hur vi kan nå ett mer hållbart arbetsliv, en lägre sjukfrånvaro och en bättre väg tillbaka till jobbet efter sjukdom.

 

Klicka här för att ladda ner rapporten.