Ta fajten mot ålderismen – sälj in dig själv
Nyhet 11 Juni, 2019

Ta fajten mot ålderismen – sälj in dig själv

Av: Unionen Opinion

Erfarenheten växer med åldern. Man skulle tro att det var en styrka på arbetsmarknaden – men faktum är ålderismen, alltså att man särbehandlas på grund av ålder, verkar florera fritt.  Redan efter 40 börjar arbetsgivare välja bort folk, visar en studie från IFAU. Så hur bemöter du detta? Unionen opinion tipsar.

  1. Om du hör: ”Du är överkvalificerad”

… så kan det handla om: De är rädda för att du ska vara för dyr, eller bli uttråkad och byta jobb.

Tänk så här: Fråga snällt om man inte vill ha riktigt kvalificerad personal. Hur kan man ens vara överkvalificerad? Skulle man säga det till barnets förskolefröken, ”du verkar vara för bra på det här”, eller den fantastiska sushikocken i kvarteret? Och när du väl befinner dig i en intervjusituation, låt inte dem som ställer frågor göra antaganden. Få dem att förstå hur det här jobbet passar in i din långsiktiga karriärplan, och hur din erfarenhet ger dig fördelar.

 

  1. Om du hör: ”Vi värnar om att ha en rolig, spontan företagskultur”

… så kan det handla om: Ordet rolig kan vara en omskrivning för att man har en kultur där man ser till yngres intressen framför andras.

Tänk så här: Ungdomlighet och rolighet har ganska lite med ålder att göra – det handlar snarare om personlighet. Faktum är att skillnaderna inom varje åldersgrupp är mycket större än mellan åldersgrupper.

 

  1. Om du hör: ”Vi söker unga, hungriga människor”

… så kan det handla om: Det finns en föreställning om att yngre personer är mer ambitiösa och drivna.

Tänk så här: Att man springer snabbast innebär ju inte alltid att man kommer först i mål. Erfarenhet kan göra att man tar smartare vägar. Visa på din produktivitet och dina resultat, det är i slutändan dem man vill åt.

 

  1. Om du hör: ”Vi är ett innovativt, kreativt företag”

… så kan det handla om: Det finns en stereotyp som säger att yngre personer är mer innovativa än äldre.

Tänk så här: Det finns inget forskningsstöd för att ett företag skulle gynnas av att ha en så homogen grupp anställda som möjligt. Däremot finns det ett flertal studier som visar att ökad mångfald (kön, etnicitet, ålder etcetera) ger fler infallsvinklar, högre innovationskraft och att man blir bättre på att möta kunden. Det finns också en tydlig växelverkan mellan mångfald och lönsamhet.