Stress den viktigaste arbetsmiljöfrågan
Bygg & fastighet 22 Februari, 2018

Stress den viktigaste arbetsmiljöfrågan

Av: Unionen Opinion

Stressen kopplar ett allt starkare grepp om tjänstemännen. Detta trots att arbetsmiljön på företag runt om i landet har överlag förbättrats jämfört med föregående år. Efter bottenåret 2015 går utvecklingen sakteliga i rätt riktning, inte minst gällande den fysiska arbetsmiljön och fysiska risker. För den psykosociala arbetsmiljön går det trögare. Trots små förbättringar bedöms stress och arbetsbelastning fortfarande vara sämre än för fem år sedan.

Ett stort ansvar vilar på arbetsgivarna

Den psykiska ohälsan breder ut sig och den främsta orsaken är stress. Det krävs nu att fler företag tar det ansvar som krävs och säkerställer medarbetarnas välbefinnande på arbetsplatsen. Endast var tredje företag tillämpar idag föreskrifterna om Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Det är en oacceptabelt låg nivå enligt Unionen.

Unionen vill:

  • Att fler företag börjar arbeta systematiskt med arbetsmiljön. Sverige har ett bra regelverk på plats, nu måste fler tillämpa det.
  • Att arbetsgivarna inför riktlinjer för tillgängligheten. Många tjänstemän är i dag tillgängliga utanför arbetstid trots att de inte behöver det. Tydligheten kring vad som gäller måste öka.
  • Att fler chefer får utbildning i arbetsmiljö. Chefen sitter på nyckeln till ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete och måste ges rätt förutsättningar att kunna utveckla verksamheten.

Bygg- och fastighetsbranschen inget undantag – kartläggning på gång

Högkonjunkturen har pågått i några år och det kan vara en orsak till arbetsmiljösituationen i branschen. För att fastställa varför arbetssituationen upplevs som otillfredsställande av många tjänstemän kommer en kartläggning att ske. Unionen kommer tillsammans med med- och motparter att under våren föra en dialog med fem-sex av de större arbetsgivarna i byggbranschen för att diskutera arbetsmiljöarbetet. Samtalen kommer att bidra till en kartläggning av orsakerna till stressen och vilka åtgärder som behöver vidtas.

Comments are closed.