Strandade förhandlingar om anställningstrygghet
Arbetsmarknad 1 Oktober, 2020

Strandade förhandlingar om anställningstrygghet

Av: Unionen Opinion

Målet för förhandlingarna har varit att få till ett hållbart avtal som kan vara fungera i decennier framöver och då måste resultatet säkerställa en stark anställningstrygghet för individen. Det som till slut låg på bordet innebar försämringar av anställningsskyddet på ett sätt som Unionen och PTK inte kan gå med på.

För Unionen kommer förändringar genom kollektivavtal alltid vara det enda långsiktigt hållbara alternativet för att utveckla flexibiliteten och anställningstryggheten på alla delar av arbetsmarknaden. Nu behöver vi hitta nya vägar framåt och påminna politiken om att vi redan idag har kollektivavtal som fungerar bra. Det finns ingen anledning att snabbt och utan förankring med parterna driva igenom stora förändringar som ändrar spelreglerna på arbetsmarknaden.

Unionen har hela tiden haft inställningen att förhandla in i kaklet och det har samtliga parter verkligen gjort. Viljan att träffa en överenskommelse har varit stark och stor kraft har lagts på att arbeta fram förslag som är bra för anställda, arbetsgivare och för samhället.

Parallellt med att vi nu drar igång avtalsrörelsen får vi analysera situationen och sätta fokus framåt.

Här kan du läsa pressmeddelande från PTK